Ajankohtaista Puheenjohtaja

20.12.2017

Puheenjohtajalta 4/17

K ansallinen Terveysarkisto (Kanta) sisältää Potilastiedon arkiston, johon tallennetaan yhtenäisellä tavalla kaikki potilaan hoidossa tarvittavat tiedot ja potilaskertomukset. Potilasturvallisuus paranee, koska kaikki potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt eri organisaatioissa ja eri paikkakunnilla saavat ajantasaiset hoitotiedot nopeasti käyttöönsä. Tällä hetkellä voimassa oleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) määrää, että myös itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan […]

3.10.2017

Puheenjohtajalta 3/17

Lait muuttuvat  – uhka tai mahdollisuus   Paljon keskustelua herättänyt ehdotus laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta näyttäisi tuovan toteutuessaan vain melko pieniä muutoksia koulutetun hierojan käytännön arkeen. Paljon merkittävämpiä mullistuksia saattaa tulla  Sosiaali- ja terveysministeriössä näillä hetkillä käynnistyvän terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistamisen myötä. Nykyinen jako laillistettuihin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin on nähty ongelmallisena muun muassa valvonnan näkökulmasta. […]

18.5.2017

Puheenjohtajalta 2/17

Sotesoppa Sipilän hallituksen esitys sote-palvelujen uudistamiseksi sisältää lakiehdotuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Uusi laki kumoaisi yksityisistä sosiaalipalveluista ja yksityisestä terveydenhuollosta annetut lait. Ehdotuksen mukaan myös itsenäistä ammatinharjoittajaa kutsuttaisiin palvelun tuottajaksi, jolla voisi olla yksi tai useampia rekisteröityjä palveluyksiköitä. Toiminnan aloittaminen edellyttäisi, että sekä palvelun tuottaja että palveluyksikkö olisi rekisteröity perustettavaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajien […]

21.2.2017

Puheenjohtajalta 1/17

Puheenjohtajalta   Totuuden jälkeinen aika Biokemisti Pauli Ohukainen, lääketieteen professori Juhani Knuuti ja suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ovat kukin omissa teksteissään herätelleet lukijoitaan käsittelemään tarjolla olevaa tietoa kriittisesti. He tuovat julki huolensa siitä, että kuka tahansa voi esiintyä asiantuntijana ja saada laajaa julkisuutta sosiaalisessa mediassa tai blogikirjoituksilla. Internetistä löytyykin terveyteen liittyvää pseudotietoa paljon enemmän […]

7.12.2016

Puheenjohtajalta 4/16

Puheenjohtajalta   Uudistamistarpeita Opetushallituksen tavoitteena on, että kaikki ammatillisen koulutuksen tutkinnot olisivat uudistettuina voimassa jo 1.1.2019. Tämä tarkoittaa sitä, että perustettaville tutkintojen perusteiden uudistamistyöryhmille tulee kiireitä. Suomen hierojakouluttajat kokoontuivat syksyn koulutuspäivilleen Tampereelle lokakuun lopulla. Muun ohjelman ohessa keskusteltiin hieronnan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon uudistamistarpeista. Hyvin voimakkaasti nousi esiin tarve keventää hieronnan ammattitutkintoa. Hierojakouluttajilta tulleen palautteen mukaan […]

21.9.2016

Puheenjohtajalta 3/16

Puheenjohtajalta   Tutkintorakenne uudistuu   Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää on aiemmin kehitetty kahdessa kehittämishankkeessa (TUTKE1 vuosina 2009 – 2010 ja TUTKE2 vuosina 2012 – 2014).  Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työelämän ohjausryhmä (TUTKE3) on jatkanut työtä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi.   Ohjausryhmä on saanut monien vaiheiden jälkeen valmiiksi väliraporttinsa, jonka se luovutti elokuussa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. […]

30.5.2016

Puheenjohtajalta 2/16

Puheenjohtajalta   Luonto herää   Näin keväällä lämmön ja valon vaikutuksesta koko luomakunta aktivoituu, ja eläimillä kuten meillä ihmisilläkin tietynlaiset vietit heräävät.  Jokakeväisenä riesana koulutetuilla hierojilla ovat sellaiset asiakkaat, joiden tarpeet eivät liity pelkästään tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Monet kollegat ovatkin kyselleet, voiko hieroja valita asiakkaansa. Jos ajanvaraustilanteessa ilmenee, että asiakkaan tarpeet eivät tule koulutetun […]

24.2.2016

Puheenjohtajalta 1/16

Soraääniä   Turvallisuuden parantamiseksi koulutuksessa ja työelämässä on laadittu niin sanottu Sora-lainsäädäntö. Nimi tulee sanoista “soveltumattomuuden ratkaisuja”. Sora-säännökset ovat olleet nyt voimassa neljä vuotta. Säännösten tarkoituksena on antaa terveydenhuollon koulutusta järjestäville mahdollisuus karsia opiskelemaan hakeutuvien ja jo opintonsa aloittaneidenkin joukosta ne, jotka eivät ole alalle soveltuvia.   Periaatteessa terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä asia ei saa […]

9.12.2011

Hierojaa koskeva lainsäädäntö

  Martti Lahikainen   HIEROJAA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ   Koulutetun hierojan tutkintovaatimuksissa on lueteltu lakeja ja asetuksia, joiden tunteminen hierojan toimintaa koskevilta osiltaan edellytetään tutkinnon suorittajalta. Yritystoimintaa säätelevistä säädöksistä on runsaasti tarjolla helposti hankittavaa tietoa, mutta terveydenhuollon ammattilaisen on tiedettävä paljon muutakin. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus ottaa huomioon, mitä potilaan oikeuksista säädetään. Seuraavassa on kerrottu terveydenhuollon […]