1.1.2024 tulleen lain myötä muuttuneet käytänteet ja maksut Koulutetun Hierojan kannalta

1.1.2024 tulleen lain myötä muuttuneet käytänteet ja maksut Koulutetun Hierojan kannalta

 • Koulutettu Hieroja, (yksin toimija ja yhden aluehallintoviraston alueella toimivana), rekisteröityy uutena toimijana Aluehallintovirastoon palvelun tuottajaksi ja kun samaan aikaan tehdään palveluyksikön ilmoitus, se tehdään myös aluehallintovirastoon.
 • Ennen 1.1.2024 valmistuneet ja toiminnanaloittamisilmoituksen  tehneet, siirtyvät Soteri-rekisteriin viranomaisten toimesta

Maksut, kun ilmoitukset ovat tehty sähköisenä ja samaan aikaan:

 • Aviin Palveluntuottajan osalta 260€
 • palveluyksiköstä 260€,
 • Palvelun tuottajaksi voi rekisteröityä heti valmistuttuaan ja palvelu yksikön voi halutessaan rekisteröidä joko heti tai vasta kun tosiasiallinen toiminta alkaa.
  Jos teet palveluyksikön rekisteröinnin jälkikäteen, se tehdään Valviraan.

  • Maksu Valviraan on 360 €. Sähköisenä ilmoituksena.
 • On myös huomioitava että lisäkuluja saattaa tulla, jos valvontaviranomainen katsoo että toimipisteen tarkistaminen on aiheellista.
 • Koulutetun hierojan toimipisteen muutosilmoitus esim. osoitteenmuutos menee seuraavasti:
  • Toimipiste lopetetaan, sen kustannus on 110 €
  • avataan uusi toimipiste, sen kulu on 260€.
 • Kaikki muutokset tehdään sähköisen soteri- järjestelmän kautta. Siellä tiedot ohjautuvat oikeille instansseille asian käsittelyä varten.

Nämä tiedot koskevat laissa tarkoitettua luonnollista henkilöä (koulutettu hieroja) kun

 • palveluyksikön rekisteröinti sisältää enintään kaksi palvelupistettä ja
 • kun luonnollisella henkilöllä ei ole palveluksessaan sellaista henkilöstöä, joka ottaisi itsenäisesti vastaan asiakkaita tai potilaita taikka antaisi muutoin itsenäisesti sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja.
 • Palveluntuottajan on tarkistettava ja päivitettävä vuosittain viimeistään 31 päivänä maaliskuuta omat tietonsa Soteri- rekisterissä sähköisen asiointitilin kautta.

Potilasasiamiehen rooli:

 • Yksityiset palveluntuottajat eivät enää nimeä potilasasiamiehiä ollenkaan.
 • 1.1.2024 on tullut voimaan laki sosiaali- ja potilasasiavastaavista, joka velvoittaa tuottamaan potilasasiavastaavan palvelut julkisena palveluna kaikille (myös yksityisille) palveluntuottajille.
 • Potilasasiavastaavat ovat nykyisin hyvinvointialueiden palkkalistoilla.

 

AVI MAKSUTAULUKKO

https://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/8170.pdf

 Lakiteksti valvontalaista(741/2023)

 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230741

STM  ohje sisältää erityisesti valvontalain ydinsisältöä ja lain myötä tapahtuvia keskeisiä muutoksia.

https://stm.fi/documents/1271139/1365571/Sote-valvontalain+soveltamisohje.pdf/90ebc10a-8a10-3bb4-423e-d2cb1259c4b0/Sote-valvontalain+soveltamisohje.pdf?t=1701349668622

 

Sanastoa:

 

Sotelaki

 • Sote-valvontalaki eli laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tulee voimaan 1.1.2024.
 • Laissa säädetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjien valvonnasta sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta.
 • Sote-valvontalaissa säädetään myös uudesta palveluntuottajarekisteri Soterista.

Palvelupiste

 • Palveluyksikkö jakaantuu yhteen tai useampaan palvelupisteeseen.
 • Palvelupisteellä tarkoitetaan tosiasiallista paikkaa, jossa palveluyksikköön rekisteröityjä palveluja tuotetaan.
 • Palvelupiste sijaitsee tietyssä käyntiosoitteessa, ja se voi olla myös virtuaalinen.
 • Palvelupisteessä asiakkaat saavat palveluyksikölle rekisteröityjä palveluja.

 

 

Lisää tietoa

https://avi.fi/soteri

 

Sote-sanastoa

https://sotesanastot.thl.fi/termed-publish-server/vocabularies

 

Seuratkaa Liiton sivuja ja somea, joissa tiedotetaan mahdollisista uusista tulevista asioista/lisäyksistä.