Vuoden 2020 Liiton opintopäivät

Vuonna 2020 Koulutettujen Hierojien Liitto täyttää 70-vuotta.
Juhlavuoden opintopäivät pidetään keväällä Lahdessa, 27-28.3.2020.
Paikkana Sokos Hotelli Seurahuone.

Marraskuussa olemme Helsingissä, Sokos hotelli Presidentissä 20-21.11.2020.

Opintopäivistä tullaan ilmoittamaan täällä khl.fi sivustolla, Hieroja lehdessä ja liiton facebook-sivustolla.

TARJOLLA HIERONNAN ERIKOISAMMATTITUTKINNON KOULUTUSTA

HIERONNAN

ERIKOISAMMATTITUTKINTO
Hieronnan erikoisammattitutkinto, Urheiluhieronnan osaamisala

14.2.2020 alkaen Tampere, oppisopimuskoulutus, Pirkanmaan Urheiluhierojakoulu
Koulutukseen valitaan hierojan ammattitutkinnon suorittaneita koulutettuja hierojia, joilla on oma hieronta-alan yritys jasäännöllinen asiakasvastaanotto mielellään vähintään 2-3 vuoden ajalta. Tutkinnon suorittanut voi käyttää  tutkintonimikettäUrheiluhieroja (EAT). Koulutus toteutetaan yrittäjän oppisopimuskoulutuksena. Koulutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opintojasekä työssäoppimisjaksoja omalla hierontavastaanotolla. Koulutuksessa erikoistutaan urheilijan lihashuoltoon.

Tutkinnon laajuus 180 osp

  • Urheilijan lihashuolto
  • Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen
  • Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen
  • Niska-hartiaseudun ja pään alueen kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen

Lisätiedot: urheiluhierojakoulu.com

Koulutuksen yhteyshenkilöt: Juha Pirttimaa, Marko Lumio, puh. 050 465  4480, info@puhk.fi

Laki sähköisestä laskutuksesta

                                           Laki sähköisestä laskutuksesta

 Koulutettujen Hierojien Liitto on ollut yhteydessä valtionkonttoriin ja varmistimme vielä sieltä sähköisen laskutuksen muutoksista.

Eduskunnassa hyväksyttiin laki sähköisestä laskutuksesta (HE 256/2018 vp) ja se astui voimaan 1.huhtikuuta 2019.Tuolloin laki koski valtion keskushallintoviranomaisia ja yhteishankintayksiköitä. 1.huhtikuuta 2020 laki laajenee koskemaan muitakin.

Lain tarkoituksena on tehostaa sekä julkishallinnon ja yritysten taloushallintoja luomalla puitteet laskujen automaattiseen käsittelyyn.
Lain mukaan hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa 1.4.2020 alkaen.Elinkeinonharjoittajalla tarkoitettaan tahoa, joka harjoittaa elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitettua liike- ja ammattitoimintaa.

Mikäli Koulutetun Hierojan liikevaihto jää alle 10.000€, niin silloin tätä ei voida vaatia, eli tuolloin täyttyy niin sanottu vähäisen toiminnan arvo.

Lain tarkoituksena on vauhdittaa siirtymistä kokonaan automatisoituun taloushallintoon niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.
Lain tarkoitus on mm. vähentää harmaata taloutta.
Koulutettua Hierojaa tämä lakimuutos koskee lähinnä siten, että ammatinharjoittajan on sähköistä laskutusta pyydettäessä, pystyttävä sitä tarjoamaan.
PDF-muodossa lähetetty lasku ei tätä uutta vaatimusta täytä, eikä siis ole määriteltävissä sähköiseksi laskuksi.
Kaikki ohjelmat esim. verkosta löytyvät verkkolaskun tekoon ohjelmat käyvät, kunhan ne tukevat Eurooppa-normin eli lain mukaista laskumääritystä.

Valtionkonttori on keskustellut usean palveluntarjoajan kanssa ja nämä ovat kertoneet olevansa lain mukaan yhteensopivia, tosin ohjelmistosta voi olla useita versiota.
Koulutetun Hierojan kannattaa varmistaa omalta toimittajalta, että hänen ohjelmansa tekee lain mukaisia laskuja.
Mitään valmista luetteloa hyväksytyistä ohjelmista ei verkossa valmiina ole.

Sähköinen laskutus ei kuitenkaan koske normaalia vastaanotolla tapahtuvaa potilaan maksusuoritusta, vaan vain yritysten välistä laskutusta esim. Koulutettu Hieroja laskuttaa työstään yritystä hieronnoista.
Tämä kuitenkin siis vain siinä tapauksessa, että laskutettava taho niin vaatii.

Kun Koulutettu Hieroja laskuttaa vakuutusyhtiötä tai Valtiokonttoria (esim. sotaveteraani) vaaditaan verkkolasku ja laskulla pitää olla asiakkaan maksusitoumusnumero tai henkilötunnus.