VUODEN HIEROJA 2021 ON JULKAISTU

Koulutettujen Hierojien Liitto ry on valinnut Vuoden Hierojaksi hierojakouluttajat Marko Lumion ja Juha Pirttimaan Tampereelta.
Valintaperusteina hallitus piti Juha Pirttimaan ja Marko Lumion ansiokasta ja laaja-alaista osallistumista, sekä vaikuttamista suomalaisen hieronnan ja koulutetun hierojan aseman parantamiseen yhteiskunnassa mm. toimimalla aktiivisesti Suomen Hierojakouluttajien toiminnassa, vahvassa yhteistyössä Koulutettujen Hierojien liiton kanssa, vaikuttamalla suoraan yhteiskunnan päättäjiin hierontaa koskevissa asioissa ja rakentamalla Erikoisammattitutkinnosta oppilaitokseensa kysytyn ja arvostetun koulutuksen.
Onnittelut  Juhalle ja Markolle!

Uusi asiakastietolaki ja Kanta

Uusi asiakastietolaki velvoittaa yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat liittymään valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttäjäksi, jos näillä on käytössä sähköisten asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä. Asiakastietolaki astui voimaan 1.11.2021.

 Myös yksityisten terveydenhuollon palvelunantajien liittymisvelvoitetta on tarkennettu uudessa laissa. Jatkossa kaikkien sähköistä potilastietojärjestelmää käyttävien palvelunantajien on liityttävä Potilastiedon arkiston käyttäjiksi. Liittymiselle ei ole määritelty siirtymäaikaa, vaan velvoite alkaa heti lain tultua voimaan marraskuun alussa.

Asiakastietojen käsittelyssä käytettävän tietojärjestelmän tulee täyttää tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat olennaiset vaatimukset. Kanta-palveluihin liitetyt asiakas- ja potilastietojärjestelmät tulee olla sertifioituja A-luokan järjestelmiä. Luokkaan A kuuluvien tietojärjestelmien tulee toimia yhteen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja siihen liitettyjen muiden tietojärjestelmien kanssa.
Varmista hyvissä ajoin ennen liittymistä järjestelmätoimittajaltasi, että käytössäsi oleva tietojärjestelmä on Kanta-yhteensopiva sen palvelun kanssa, jota olet ottamassa käyttöön.

Tässä vastaukset kysymyksiin, jotka esitimme Kanta toimijoille

 1.Koskeeko ilmoitus liittymisestä itsenäistä ammatinharjoittajaa, eli koulutettua hierojaa, naprapaattia jne.

– Asiakastietolain (784/2021) mukaan yksityisen palvelunantajan liityttävä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi (7 §), jos käytössä asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä(pitää olla sertifikoitu A- luokan järjestelmä, ei exel, ei omatekemä). Yksityinen palvelunantaja pitää sisällään itsenäiset ammatinharjoittajat.

2. Jos potilastiedot kerätään paperisena ja arkistoidaan pitkäaikaissäilytykseen paperisena, vieläkö tämä ”lauseke” on voimassa eli liittyminen ei ole välttämätöntä?

Liittymisvelvoite ei koske yksityisiä ammatinharjoittajia tai pieniä palveluntuottajia, joilla ei ole käytössään sähköistä potilas- tai asiakastietojärjestelmää. Tämän perusteella hoitokirjausten tekeminen muutoin kuin sähköisesti olisi sallittua edelleen eikä potilastietojärjestelmän hankinta olisi pakollista.

Kun/Jos Kanta-palvelun käyttöönotto on  sinulle ajankohtainen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja ilmoittautuu aikatauluunsa sopivalle käyttöönottojaksolle. Kanta.fi-verkkosivulle on kerätty ohjeita sekä käyttöönottomallista että ilmoittautumismenettelystä.

Tietoa asiakastietolaista ja sen tuomista muutoksista