1.1.2024 tulleen lain myötä muuttuneet käytänteet ja maksut Koulutetun Hierojan kannalta

1.1.2024 tulleen lain myötä muuttuneet käytänteet ja maksut Koulutetun Hierojan kannalta

 • Koulutettu Hieroja, (yksin toimija ja yhden aluehallintoviraston alueella toimivana), rekisteröityy uutena toimijana Aluehallintovirastoon palvelun tuottajaksi ja kun samaan aikaan tehdään palveluyksikön ilmoitus, se tehdään myös aluehallintovirastoon.
 • Ennen 1.1.2024 valmistuneet ja toiminnanaloittamisilmoituksen  tehneet, siirtyvät Soteri-rekisteriin viranomaisten toimesta

Maksut, kun ilmoitukset ovat tehty sähköisenä ja samaan aikaan:

 • Aviin Palveluntuottajan osalta 260€
 • palveluyksiköstä 260€,
 • Palvelun tuottajaksi voi rekisteröityä heti valmistuttuaan ja palvelu yksikön voi halutessaan rekisteröidä joko heti tai vasta kun tosiasiallinen toiminta alkaa.
  Jos teet palveluyksikön rekisteröinnin jälkikäteen, se tehdään Valviraan.

  • Maksu Valviraan on 360 €. Sähköisenä ilmoituksena.
 • On myös huomioitava että lisäkuluja saattaa tulla, jos valvontaviranomainen katsoo että toimipisteen tarkistaminen on aiheellista.
 • Koulutetun hierojan toimipisteen muutosilmoitus esim. osoitteenmuutos menee seuraavasti:
  • Toimipiste lopetetaan, sen kustannus on 110 €
  • avataan uusi toimipiste, sen kulu on 260€.
 • Kaikki muutokset tehdään sähköisen soteri- järjestelmän kautta. Siellä tiedot ohjautuvat oikeille instansseille asian käsittelyä varten.

Nämä tiedot koskevat laissa tarkoitettua luonnollista henkilöä (koulutettu hieroja) kun

 • palveluyksikön rekisteröinti sisältää enintään kaksi palvelupistettä ja
 • kun luonnollisella henkilöllä ei ole palveluksessaan sellaista henkilöstöä, joka ottaisi itsenäisesti vastaan asiakkaita tai potilaita taikka antaisi muutoin itsenäisesti sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja.
 • Palveluntuottajan on tarkistettava ja päivitettävä vuosittain viimeistään 31 päivänä maaliskuuta omat tietonsa Soteri- rekisterissä sähköisen asiointitilin kautta.

Potilasasiamiehen rooli:

 • Yksityiset palveluntuottajat eivät enää nimeä potilasasiamiehiä ollenkaan.
 • 1.1.2024 on tullut voimaan laki sosiaali- ja potilasasiavastaavista, joka velvoittaa tuottamaan potilasasiavastaavan palvelut julkisena palveluna kaikille (myös yksityisille) palveluntuottajille.
 • Potilasasiavastaavat ovat nykyisin hyvinvointialueiden palkkalistoilla.

 

AVI MAKSUTAULUKKO

https://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/8170.pdf

 Lakiteksti valvontalaista(741/2023)

 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230741

STM  ohje sisältää erityisesti valvontalain ydinsisältöä ja lain myötä tapahtuvia keskeisiä muutoksia.

https://stm.fi/documents/1271139/1365571/Sote-valvontalain+soveltamisohje.pdf/90ebc10a-8a10-3bb4-423e-d2cb1259c4b0/Sote-valvontalain+soveltamisohje.pdf?t=1701349668622

 

Sanastoa:

 

Sotelaki

 • Sote-valvontalaki eli laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tulee voimaan 1.1.2024.
 • Laissa säädetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjien valvonnasta sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta.
 • Sote-valvontalaissa säädetään myös uudesta palveluntuottajarekisteri Soterista.

Palvelupiste

 • Palveluyksikkö jakaantuu yhteen tai useampaan palvelupisteeseen.
 • Palvelupisteellä tarkoitetaan tosiasiallista paikkaa, jossa palveluyksikköön rekisteröityjä palveluja tuotetaan.
 • Palvelupiste sijaitsee tietyssä käyntiosoitteessa, ja se voi olla myös virtuaalinen.
 • Palvelupisteessä asiakkaat saavat palveluyksikölle rekisteröityjä palveluja.

 

 

Lisää tietoa

https://avi.fi/soteri

 

Sote-sanastoa

https://sotesanastot.thl.fi/termed-publish-server/vocabularies

 

Seuratkaa Liiton sivuja ja somea, joissa tiedotetaan mahdollisista uusista tulevista asioista/lisäyksistä.

Oletko kiinnostunut mainostamaan HIEROJALEHDESSÄ

HIEROJA-lehti on alan luetuin ammattilehti. Lukijakuntaan kuuluvat koulutetut hierojat,  hierojakoulutuksen oppilaitokset ja opiskelijat sekä vastaanotoilla kävijät.
Varsin laaja kattaus erilaisia sidosryhmiä.
Alla linkki lehden mediatietoihin 2024. Tutustu, kysy lisää ja tule mukaan kertomaan sinun tuotteestasi!

https://www.khl.fi/wp-content/uploads/2023/12/Hieroja_lehti_mediakortti_2024.pdf