AMMATINHARJOITTAJAN TOIMINTAKERTOMUS ON JÄTETTÄVÄ 28.2.2021 MENNESSÄ

Toimintakertomus annetaan jokaisesta toimipaikasta erikseen. Itsenäinen ammatinharjoittaja (yksityinen elinkeinonharjoittaja) merkitsee toimintakertomukseen omat yhteystietonsa (nimi, puhelinnumero ja sähköposti). Jos esitäytetyissä henkilötiedoissa on virheitä, voi omat henkilötiedot korjata sähköiseen toimintakertomukseen.

Kaikki sähköisen asiointipalvelun tarjoamat toimipaikat on klikattava läpi, myös toimipaikat, joissa ei ole enää toimintaa, jotta näiden toimipaikkojen toimintakertomuksia ei pyydetä myöhemmin uudelleen. Toimintakertomus on annettava vaikka toimipaikassa ei olisi ollut toimintaa vuonna 2020.

Mikäli toimipaikkojen tiedoissa on virheitä tai muutoksia, ei niitä voi lisätä tai muuttaa toimintakertomuslomakkeeseen, vaan niistä on tehtävä erillinen ilmoitus sähköisesti osoitteessa

https://services.valvira.fi/landing.html

Mikäli itsenäinen ammatinharjoittaja toimii luvanvaraisen palveluntuottajan toimipaikoissa (esim. suuret lääkärikeskukset), voivat ammatinharjoittaja ja palveluntuottaja sopia siitä, että palveluntuottaja toimittaa ammatinharjoittajan toimintaa koskevat potilas- ja asiakasmäärät omassa toimintakertomuksessaan. Tällöin ammatinharjoittaja tarkastaa kuitenkin muut kyseistä toimipaikkaa koskevat tiedot, sekä merkitsee toimipaikan sivulta vaihtoehdon ”Kyllä, toimintatiedot on sovittu toimitettavan erikseen”.

Sähköisen toimintakertomuksen jättämistä varten tarvitset:

  • verkkopankkitunnukset asiointipalveluun kirjautumiseen
  • y-tunnuksesi
  • tiedot potilas- ja asiakasmääristä vuodelta 2020

Esitäytetty toimintakertomus tehdään sähköisesti osoitteessa www.valveri.fi.

 

TOIMINTAKERTOMUS TULEE ANTAA VIIMEISTÄÄN 28.2.2021.