Ajankohtaista Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

3.4.2020

YRITTÄJÄN OIKEUS TYÖTTÖMYYSTURVAAN

Hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa 30.6.2020 asti. Tässä seurattavaksi työ-ja elinkeinoministeriön tietosivusto yrittäjille. Kerrotaan oikeudesta työttömyysturvaan. Sivut on päivitetty 2.4.20 ja 3.4.20 on annettu ohjeistus että etuutta voidaan hakea […]

17.3.2020

TIEDOTE KOULUTETUILLE HIEROJILLE 17.3.2020

Koulutettujen Hierojien Liiton hallitus kävi läpi Valtion uusia suosituksia/määräyksiä, liittyen koronavirukseen ja miten ne kohdistuvat koulutetun hierojan toimintaan. · Koulutettu hieroja voi määräysten mukaan jatkaa normaalisti toimintaansa, pois lukien sen, että sairastuu, jolloin on asetuttava suositusten/määräysten mukaiseen karanteeniin. · On myöskin mahdollisuuksien mukaan vältettävä riskiryhmien (yli 70v ja sairaudet) kanssakäymistä. · Toimiessaan paikoissa, jotka ovat […]

4.6.2019

Puheenjohtajalta 2/19

Kevät on jo nurkan takana ja yhdet opintopäivät käyty jälleen kerran oppimassa. Lahden opintopäivät olivat taas täyttä asiaa, josta kiitos luennoitsijallemme Petteri Koskelle. Itselle kevätkokous ja päivien aloitus oli myöskin ensimmäinen ”tulikoe”, kun puheenjohtajan työtä pääsin kokeilemaan. Päivät menivät jälleen kerran hyvin ja porukka oli innostunutta ja kuten laulussakin sanotaan ”ja siellä kaikilla oli niin […]

18.12.2018

Puheenjohtajalta 4/18

Puheenjohtajalta  Loppulausunto  Kuusitoista vuotta sitten, tultuani Porissa valituksi Koulutettujen Hierojien Liiton puheenjohtajaksi, kirjoitin tällä palstalla: “Uudelta puheenjohtajalta aina odotetaan selkeää visiota Koulutettujen Hierojien Liiton tulevaisuudesta,  mutta demokraattisesti ohjautuvassa yhdistyksessä linjojen määrittely on kuitenkin jäsenistön tehtävä.  Puheenjohtajan vastuulla on pitää huoli siitä, että tähän linjojen määrittelyyn on kaikilla halukkailla yhdenvertainen tilaisuus ja että hallituksella ja toiminnanjohtajalla […]

25.9.2018

Puheenjohtajalta 3/18

Potilasasiakirjat kuntoon  Toiminnanjohtaja kirjoittaa tässä lehdessä omalla palstallaan aiheellisesti huolestuneena. Hän on joutunut havaitsemaan, että harmittavan monet koulutetut hierojat ovat laiminlyöneet lakisääteisiä velvoitteitaan. Eräs yleisesti retuperälle jätetty asia on potilastietojen kirjaaminen. Entä jos jotain sattuu… Myös Valvira muistutti tästä asiasta hieronnan tutkintojen perusteiden luonnoksista antamassaan lausunnossa:  “Puutteena molempien tutkintojen perusteissa Valvira pitää sitä, että luonnoksissa […]

29.5.2018

Puheenjohtajalta 2/18

Puheenjohtajalta  Viides versio  Ammattitutkintolain ja -asetuksen tullessa voimaan 1.5.1994 kumoutui vanha ammatillisista pätevyystutkinnoista annettu laki. Tuon muutoksen myötä on ammattitaito voitu osoittaa sen hankkimistavasta riippumattomissa tutkinnoissa.Hierojan ammattitutkinnon ensimmäiset perusteet tulivat voimaan vuonna 1995. Tutkintoa on uudistettu sen jälkeen noin viiden vuoden välein, ja viidennen version luonnos on juuri nyt laajalla lausuntokierroksella.  Tutkintoon valmistavan koulutuksen opettajilta […]

26.3.2018

Puheenjohtajalta 1/18

Tutkinnot uudistuvat Opetushallituksen tavoitteena on uudistaa kaikki ammatillisen koulutuksen tutkinnot tämän vuoden loppuun mennessä. Myös hieronnan ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa muokataan uuteen muotoon. Uudistuvassa tutkintojärjestelmässä jokainen tutkinnon osa muodostaa selkeän itsenäisen työprosessin tai tehtäväkokonaisuuden. Pakolliset tutkinnon osat varmistavat tarvittavan ydinosaamisen, ja valinnaiset osat mahdollistavat ammattitaidon syventämisen tai laajentamisen. Tutkinto voi sisältää osaamisaloja, jos se on tutkinnon […]

20.12.2017

Puheenjohtajalta 4/17

K ansallinen Terveysarkisto (Kanta) sisältää Potilastiedon arkiston, johon tallennetaan yhtenäisellä tavalla kaikki potilaan hoidossa tarvittavat tiedot ja potilaskertomukset. Potilasturvallisuus paranee, koska kaikki potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt eri organisaatioissa ja eri paikkakunnilla saavat ajantasaiset hoitotiedot nopeasti käyttöönsä. Tällä hetkellä voimassa oleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) määrää, että myös itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan […]

3.10.2017

Puheenjohtajalta 3/17

Lait muuttuvat  – uhka tai mahdollisuus   Paljon keskustelua herättänyt ehdotus laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta näyttäisi tuovan toteutuessaan vain melko pieniä muutoksia koulutetun hierojan käytännön arkeen. Paljon merkittävämpiä mullistuksia saattaa tulla  Sosiaali- ja terveysministeriössä näillä hetkillä käynnistyvän terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistamisen myötä. Nykyinen jako laillistettuihin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin on nähty ongelmallisena muun muassa valvonnan näkökulmasta. […]

18.5.2017

Puheenjohtajalta 2/17

Sotesoppa Sipilän hallituksen esitys sote-palvelujen uudistamiseksi sisältää lakiehdotuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Uusi laki kumoaisi yksityisistä sosiaalipalveluista ja yksityisestä terveydenhuollosta annetut lait. Ehdotuksen mukaan myös itsenäistä ammatinharjoittajaa kutsuttaisiin palvelun tuottajaksi, jolla voisi olla yksi tai useampia rekisteröityjä palveluyksiköitä. Toiminnan aloittaminen edellyttäisi, että sekä palvelun tuottaja että palveluyksikkö olisi rekisteröity perustettavaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajien […]

21.2.2017

Puheenjohtajalta 1/17

Puheenjohtajalta   Totuuden jälkeinen aika Biokemisti Pauli Ohukainen, lääketieteen professori Juhani Knuuti ja suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ovat kukin omissa teksteissään herätelleet lukijoitaan käsittelemään tarjolla olevaa tietoa kriittisesti. He tuovat julki huolensa siitä, että kuka tahansa voi esiintyä asiantuntijana ja saada laajaa julkisuutta sosiaalisessa mediassa tai blogikirjoituksilla. Internetistä löytyykin terveyteen liittyvää pseudotietoa paljon enemmän […]

7.12.2016

Puheenjohtajalta 4/16

Puheenjohtajalta   Uudistamistarpeita Opetushallituksen tavoitteena on, että kaikki ammatillisen koulutuksen tutkinnot olisivat uudistettuina voimassa jo 1.1.2019. Tämä tarkoittaa sitä, että perustettaville tutkintojen perusteiden uudistamistyöryhmille tulee kiireitä. Suomen hierojakouluttajat kokoontuivat syksyn koulutuspäivilleen Tampereelle lokakuun lopulla. Muun ohjelman ohessa keskusteltiin hieronnan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon uudistamistarpeista. Hyvin voimakkaasti nousi esiin tarve keventää hieronnan ammattitutkintoa. Hierojakouluttajilta tulleen palautteen mukaan […]

21.9.2016

Puheenjohtajalta 3/16

Puheenjohtajalta   Tutkintorakenne uudistuu   Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää on aiemmin kehitetty kahdessa kehittämishankkeessa (TUTKE1 vuosina 2009 – 2010 ja TUTKE2 vuosina 2012 – 2014).  Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työelämän ohjausryhmä (TUTKE3) on jatkanut työtä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi.   Ohjausryhmä on saanut monien vaiheiden jälkeen valmiiksi väliraporttinsa, jonka se luovutti elokuussa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. […]

30.5.2016

Puheenjohtajalta 2/16

Puheenjohtajalta   Luonto herää   Näin keväällä lämmön ja valon vaikutuksesta koko luomakunta aktivoituu, ja eläimillä kuten meillä ihmisilläkin tietynlaiset vietit heräävät.  Jokakeväisenä riesana koulutetuilla hierojilla ovat sellaiset asiakkaat, joiden tarpeet eivät liity pelkästään tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Monet kollegat ovatkin kyselleet, voiko hieroja valita asiakkaansa. Jos ajanvaraustilanteessa ilmenee, että asiakkaan tarpeet eivät tule koulutetun […]

24.2.2016

Puheenjohtajalta 1/16

Soraääniä   Turvallisuuden parantamiseksi koulutuksessa ja työelämässä on laadittu niin sanottu Sora-lainsäädäntö. Nimi tulee sanoista “soveltumattomuuden ratkaisuja”. Sora-säännökset ovat olleet nyt voimassa neljä vuotta. Säännösten tarkoituksena on antaa terveydenhuollon koulutusta järjestäville mahdollisuus karsia opiskelemaan hakeutuvien ja jo opintonsa aloittaneidenkin joukosta ne, jotka eivät ole alalle soveltuvia.   Periaatteessa terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä asia ei saa […]

9.12.2011

Hierojaa koskeva lainsäädäntö

  Martti Lahikainen   HIEROJAA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ   Koulutetun hierojan tutkintovaatimuksissa on lueteltu lakeja ja asetuksia, joiden tunteminen hierojan toimintaa koskevilta osiltaan edellytetään tutkinnon suorittajalta. Yritystoimintaa säätelevistä säädöksistä on runsaasti tarjolla helposti hankittavaa tietoa, mutta terveydenhuollon ammattilaisen on tiedettävä paljon muutakin. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus ottaa huomioon, mitä potilaan oikeuksista säädetään. Seuraavassa on kerrottu terveydenhuollon […]

  • hieroja_lehti_banneri.gif
  • lojer.jpg
  • ajas.jpg