Liiton toimisto lomailee 20.6-4.8.2024

Liiton toimisto on suljettuna kesälomani ajan.

Luen sähköposteja lomani aikana aika ajoin.
Palaan työhön ma 5.8 klo 9.00

 

Hyvää Kesää Kaikille!

1.1.2024 tulleen lain myötä muuttuneet käytänteet ja maksut Koulutetun Hierojan kannalta

1.1.2024 tulleen lain myötä muuttuneet käytänteet ja maksut Koulutetun Hierojan kannalta

 • Koulutettu Hieroja, (yksin toimija ja yhden aluehallintoviraston alueella toimivana), rekisteröityy uutena toimijana Aluehallintovirastoon palvelun tuottajaksi ja kun samaan aikaan tehdään palveluyksikön ilmoitus, se tehdään myös aluehallintovirastoon.
 • Ennen 1.1.2024 valmistuneet ja toiminnanaloittamisilmoituksen  tehneet, siirtyvät Soteri-rekisteriin viranomaisten toimesta

Maksut, kun ilmoitukset ovat tehty sähköisenä ja samaan aikaan:

 • Aviin Palveluntuottajan osalta 260€
 • palveluyksiköstä 260€,
 • Palvelun tuottajaksi voi rekisteröityä heti valmistuttuaan ja palvelu yksikön voi halutessaan rekisteröidä joko heti tai vasta kun tosiasiallinen toiminta alkaa.
  Jos teet palveluyksikön rekisteröinnin jälkikäteen, se tehdään Valviraan.

  • Maksu Valviraan on 360 €. Sähköisenä ilmoituksena.
 • On myös huomioitava että lisäkuluja saattaa tulla, jos valvontaviranomainen katsoo että toimipisteen tarkistaminen on aiheellista.
 • Koulutetun hierojan toimipisteen muutosilmoitus esim. osoitteenmuutos menee seuraavasti:
  • Toimipiste lopetetaan, sen kustannus on 110 €
  • avataan uusi toimipiste, sen kulu on 260€.
 • Kaikki muutokset tehdään sähköisen soteri- järjestelmän kautta. Siellä tiedot ohjautuvat oikeille instansseille asian käsittelyä varten.

Nämä tiedot koskevat laissa tarkoitettua luonnollista henkilöä (koulutettu hieroja) kun

 • palveluyksikön rekisteröinti sisältää enintään kaksi palvelupistettä ja
 • kun luonnollisella henkilöllä ei ole palveluksessaan sellaista henkilöstöä, joka ottaisi itsenäisesti vastaan asiakkaita tai potilaita taikka antaisi muutoin itsenäisesti sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja.
 • Palveluntuottajan on tarkistettava ja päivitettävä vuosittain viimeistään 31 päivänä maaliskuuta omat tietonsa Soteri- rekisterissä sähköisen asiointitilin kautta.

Potilasasiamiehen rooli:

 • Yksityiset palveluntuottajat eivät enää nimeä potilasasiamiehiä ollenkaan.
 • 1.1.2024 on tullut voimaan laki sosiaali- ja potilasasiavastaavista, joka velvoittaa tuottamaan potilasasiavastaavan palvelut julkisena palveluna kaikille (myös yksityisille) palveluntuottajille.
 • Potilasasiavastaavat ovat nykyisin hyvinvointialueiden palkkalistoilla.

 

AVI MAKSUTAULUKKO

https://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/8170.pdf

 Lakiteksti valvontalaista(741/2023)

 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230741

STM  ohje sisältää erityisesti valvontalain ydinsisältöä ja lain myötä tapahtuvia keskeisiä muutoksia.

https://stm.fi/documents/1271139/1365571/Sote-valvontalain+soveltamisohje.pdf/90ebc10a-8a10-3bb4-423e-d2cb1259c4b0/Sote-valvontalain+soveltamisohje.pdf?t=1701349668622

 

Sanastoa:

 

Sotelaki

 • Sote-valvontalaki eli laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tulee voimaan 1.1.2024.
 • Laissa säädetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjien valvonnasta sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta.
 • Sote-valvontalaissa säädetään myös uudesta palveluntuottajarekisteri Soterista.

Palvelupiste

 • Palveluyksikkö jakaantuu yhteen tai useampaan palvelupisteeseen.
 • Palvelupisteellä tarkoitetaan tosiasiallista paikkaa, jossa palveluyksikköön rekisteröityjä palveluja tuotetaan.
 • Palvelupiste sijaitsee tietyssä käyntiosoitteessa, ja se voi olla myös virtuaalinen.
 • Palvelupisteessä asiakkaat saavat palveluyksikölle rekisteröityjä palveluja.

 

 

Lisää tietoa

https://avi.fi/soteri

 

Sote-sanastoa

https://sotesanastot.thl.fi/termed-publish-server/vocabularies

 

Seuratkaa Liiton sivuja ja somea, joissa tiedotetaan mahdollisista uusista tulevista asioista/lisäyksistä.

Oletko kiinnostunut mainostamaan HIEROJALEHDESSÄ

HIEROJA-lehti on alan luetuin ammattilehti. Lukijakuntaan kuuluvat koulutetut hierojat,  hierojakoulutuksen oppilaitokset ja opiskelijat sekä vastaanotoilla kävijät.
Varsin laaja kattaus erilaisia sidosryhmiä.
Alla linkki lehden mediatietoihin 2024. Tutustu, kysy lisää ja tule mukaan kertomaan sinun tuotteestasi!

https://www.khl.fi/wp-content/uploads/2023/12/Hieroja_lehti_mediakortti_2024.pdf

 

Valmistautuminen uuteen SOTERI-rekisteriin

Valmistautuminen uuteen Soteri-rekisteriin

Koulutettujen Hierojien Liitto tiedusteli miten uusi Soteri-rekisteri vaikuttaa koulutettuun hierojaan.

Tiedustelimme asiaa Aluehallintovirastosta.

Alla Aluehallintoviraston vastaus:

 1. Työtilojen tarkastusvelvollisuus

Vuodenvaihteessa voimaan tuleva sote-valvontalaki muuttaa nykyiset terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat statukseltaan jatkossa palveluntuottajiksi. Uusista palveluntuottajien toimitiloista sote-valvontalaki säätää jatkossa, että sairaalat ja vaativat sosiaalihuollon toimintayksiköt ovat tiloja, jotka valvontaviranomainen tarkastaa aina ennen käyttöönottoa ja rekisteröintiä. Muiden tilojen osalta tarkastuksista pääasiassa luovutaan. Kuitenkin valvontaviranomaisella on mahdollisuus harkintaansa perustuen ja riskiperustaisesti tarkastaa ennakolta rekisteröintiä varten myös muunlaisia kuin edellä mainittuja tiloja, myös nykyisten terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien uusia toimitiloja. Pääsääntö kuitenkin on, että suurinta osaa tiloista ei enää jatkossa ennakolta tarkasteta valvontaviranomaisen toimesta. Eli kaiken kaikkiaan tilojen ja laitteiden tarkastukset vähenevät nykyisistä tarkastusmääristä, joita nyt on tehty nykyisille luvanvaraisille palveluntuottajille. Jo rekisterissä olevia toimitiloja tai laitteita ei myöskään tarkasteta uuteen rekisteriin siirron yhteydessä, vaan toimintaa voi jatkaa kuten ennenkin. Kaikkien, niin nykyisten kuin uusienkin, tilojen ja laitteiden tulee olla jatkossakin aina toimintaan soveltuvat ja asianmukaiset. Uusista tiloista ja laitteista annetaan palveluyksikön rekisteröintiä varten jatkossa sanallinen kuvaus toimintasuunnitelman yhteydessä sekä tieto päivämäärästä, jolloin pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys palveluntuottajan käytössä olevien tilojen osalta on tehty. Myös tilojen pohjapiirustusta voidaan edellyttää toimitettavan ennen palveluyksikön rekisteröintiä palvelualasta riippuen.

 1. Tuleeko liittyä Kanta-arkistoon

Soteri-rekisterin käyttöönotto tai sote-valvontalain voimaantulo 1.1.2024 eivät vaikuta tai tee muutoksia lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (nk. asiakastietolaki). Manuaalinen potilasrekisterinpito on edelleen mahdollista ilman Kanta-yhteyttä. Jos palveluntuottajalla on käytössään sähköinen potilastietojärjestelmä ( HUOM! Kantayhteensopiva), tulee palveluntuottajan liittyä Kanta-arkistoon.

Valvira ja aluehallintovirastot viestivät Soteri-rekisterin valmistelun ja käyttöönoton etenemisestä aktiivisesti koko loppuvuoden ajan. Itsenäiset terveydenhuollon ammatinharjoittajat saavat tietoa ja ohjeistusta suoraan sähköposteihin. Osoitetiedot perustuvat Valveri-rekisterissä oleviin yhteystietoihin. Onhan sinun tiedot ajantasalla?

 Lisää tekstiä tästä linkistä 

 

Koulutettujen Hierojien Liitto

HYVÄ SELKÄ 2/2022 -artikkeli hieronnasta-

Hieronta rentouttaa ja vähentää kipua

 

Hieronta on hoitotarkoituksessa tehtävää pehmytkudosten mekaanista käsittelyä. Koulutetun hierojan tai urheiluhierojan vastaanotolla suoritettu hieronta toimii myös hyvänä lisänä kehon ongelmien hoitamisessa, myös silloin kun potilas käy samanaikaisesti esimerkiksi fysioterapiassa, osteopaatilla, naprapaatilla tai kiropraktikolla.

Lihasten hierominen rentouttaa lihaskudosta sekä helpottaa lihaskireyksien aiheuttamia ongelmia nivelien ja nikamien toiminnassa. Asiakas otetaan hieronnassa huomioon kokonaisuutena. Hoidossa ei keskitytä pelkästään alueeseen, jolla ongelma tuntuu, vaan hoidetaan myös muita välillisesti hoidettavaan vaivaan vaikuttavia asioita.

Hieronnan vaikutukset välittyvät muun muassa lihasten hermotuksen kautta. Hieronta tehostaa neste- ja verenkiertoa, vähentää kipua ja rentouttaa. Se rauhoittaa myös aivoverkostoa, joka säätelee keskeisesti vireys- ja valvetilaa. Lisäksi hieronnalla voi olla tuki- ja liikuntaelinvammoja ennalta ehkäisevä vaikutus.

Lihasten jännitystilat voivat vaikuttaa virheellisten liikemallien syntyyn, jolloin rasitus jakautuu epätasaisesti kuormitettavien tukirakenteiden kesken (nivelet, nivelsiteet, jänteet, lihakset). Pitkittyessään tällainen epätasainen kuormitus voi aiheuttaa rasitusvammoja ja edistää rakenteiden kulumista.

 Hierontaa voidaan siis käyttää monien erilaisten vaivojen hoidossa joko ennaltaehkäisevässä mielessä tai jo olemassa olevan vaivan hoitona. Lisäksi se sopii tukihoitona muiden terveydenhuollon ammattilaisten antamiin hoitoihin.

Mitä tapahtuu vastaanotolla?

 

Kun potilas tulee koulutetun hierojan vastaanotolle, ensimmäisellä tapaamisella häntä haastatellaan ja tutkitaan.

Haastatteluvaiheessa potilas antaa lain vaatimat tiedot potilasasiakirjoihin (sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista), jotta hoito olisi potilasturvallista.

Potilasasiakirjaan täytetään muun muassa potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä muita asetuksessa määritettyjä tietoja.

Vastaanotolla tutkitaan potilaan mahdollisia asentovirheitä ja ongelman aiheuttajia. Tutkimista varten potilasta pyydetään usein riisuuntumaan alusvaatteisilleen, jotta lihaksia ja niiden toimintaa on mahdollista tarkkailla, myös liikkeen aikana. Havainnot ja haastattelun aikana saadut tiedot kirjataan potilaskertomukseen, johon tehdään jatkossa jokaisesta hoitokerrasta tarpeelliset merkinnät.

Koulutettu hieroja tai urheiluhieroja arvioi potilaan tutkimisen yhteydessä, onko hierontaa turvallista toteuttaa. Epäselvissä tilanteissa hän voi konsultoida lääkäriä.

Koulutettu hieroja tai urheiluhieroja toimii yhtenä osana terveydenhuollon yhteistyökenttää ja pystyy ohjaamaan tarvittaessa potilaansa toiselle terveydenhuollon ammattilaiselle, esimerkiksi lääkärille, fysioterapeutille, kiropraktikolle, naprapaatille tai osteopaatille.

Lisätietoa koulutettua hierojaa koskevista velvollisuuksista ja määräyksistä osoitteessa: www.khl.fi/liitto/hierojaa-koskeva-lainsaadanto

Marko Leppänen

puheenjohtaja, Koulutettujen Hierojien Liitto ry

HIEROJALEHTI no 2/21 on vapaasti luettavissa digiversiona

Hierojalehti 2/21 on vapaasti luettavissa. Löydät lehden HIEROJALEHTI kohdasta.

Klikkaa lehden kantta ja voit tutustua koulutettujen hierojien liiton ammattilehteen.

Liittymällä jäseneksi saat lehdensuoraan postilaatikkoosi,  salasanoilla voit lukea lehtiä vuosien takaa digipankista ja saat muutkin jäsenedut käyttöösi.

Jäseneksi voit liittyä näiltä sivuilta kohdasta” liity jäseneksi”

Liiton toimisto laskeutuu joulun viettoon

Liiton toimisto sulkee ovensa joululoman ajaksi. Palaan to 7.1.2021 klo 9.00

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta ja OIKEIN HYVÄÄ JOULUA ja TOUHUKASTA UUTTA VUOTTA 2021

VUODEN HIEROJA 2020

Koulutettujen Hierojien Liiton hallitus on valinnut Vuoden Hierojaksi Helsinkiläisen Anu Kaaretsalon. Anulla on takanaan 20 vuotinen ura koulutettuna hierojana ja nykyään hän toimii ammattiopettajana ja tutkintovastaavana Stadin ammatti – ja aikuisopistossa. Anun ajatuksia on luettavissa mm. Hieronnan käsikirjasta jonka toimittamisessa hän on ollut mukana.

OPINTOPÄIVÄT VARALAN URHEILUOPISTOLLA,2-3.10.2020, ON PERUTTU

Urheiluhierojat ry tiedottaa
Vähäisen osanottajamäärän vuoksi joudumme perumaan syksyn opintopäivät 2-3.10.2020.
Vuoden päästä, 2-3.10.2021 la-su, on tarkoitus mennä samalla ohjelmalla.
Lisätiedustelut Anneli Suhonen-Laakso +358 19 331 978.
Mukavaa syksyä kaikille.
Terveisin Juhani ja Anneli

TIEDOTE KOSKIEN KOULUTETTUJEN HIEROJIEN LIITON SYKSYN OPINTOPÄIVIÄ.

Koulutettujen Hierojien Liiton hallitus joutui jo toistamiseen tekemään päätöksen opintopäivien peruuttamisesta.

COVID-19 on näyttänyt merkkejä leviämisestä, rauhallisemman kesän jälkeen.

Koulutettujen Hierojien Liitto pahoittelee syksyn opintopäivien peruuntumista, mutta menkäämme potilaidemme, sekä jäsenistömme terveys ja turvallisuus edellä.