Toimisto sulkeutuu Joulun viettoon

Toimisto on suljettuna joulun ajan. Palaan palvelemaan teitä tiistaina 4.1.2022.
KIITOS KAIKILLE kuluneesta vuodesta ja HYVÄÄ JOULUA ja TOUHUKASTA UUTTA VUOTTA 2022!!

VUODEN HIEROJA 2021 ON JULKAISTU

Koulutettujen Hierojien Liitto ry on valinnut Vuoden Hierojaksi hierojakouluttajat Marko Lumion ja Juha Pirttimaan Tampereelta.
Valintaperusteina hallitus piti Juha Pirttimaan ja Marko Lumion ansiokasta ja laaja-alaista osallistumista, sekä vaikuttamista suomalaisen hieronnan ja koulutetun hierojan aseman parantamiseen yhteiskunnassa mm. toimimalla aktiivisesti Suomen Hierojakouluttajien toiminnassa, vahvassa yhteistyössä Koulutettujen Hierojien liiton kanssa, vaikuttamalla suoraan yhteiskunnan päättäjiin hierontaa koskevissa asioissa ja rakentamalla Erikoisammattitutkinnosta oppilaitokseensa kysytyn ja arvostetun koulutuksen.
Onnittelut  Juhalle ja Markolle!

Uusi asiakastietolaki ja Kanta

Uusi asiakastietolaki velvoittaa yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat liittymään valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttäjäksi, jos näillä on käytössä sähköisten asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä. Asiakastietolaki astui voimaan 1.11.2021.

 Myös yksityisten terveydenhuollon palvelunantajien liittymisvelvoitetta on tarkennettu uudessa laissa. Jatkossa kaikkien sähköistä potilastietojärjestelmää käyttävien palvelunantajien on liityttävä Potilastiedon arkiston käyttäjiksi. Liittymiselle ei ole määritelty siirtymäaikaa, vaan velvoite alkaa heti lain tultua voimaan marraskuun alussa.

Asiakastietojen käsittelyssä käytettävän tietojärjestelmän tulee täyttää tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat olennaiset vaatimukset. Kanta-palveluihin liitetyt asiakas- ja potilastietojärjestelmät tulee olla sertifioituja A-luokan järjestelmiä. Luokkaan A kuuluvien tietojärjestelmien tulee toimia yhteen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja siihen liitettyjen muiden tietojärjestelmien kanssa.
Varmista hyvissä ajoin ennen liittymistä järjestelmätoimittajaltasi, että käytössäsi oleva tietojärjestelmä on Kanta-yhteensopiva sen palvelun kanssa, jota olet ottamassa käyttöön.

Tässä vastaukset kysymyksiin, jotka esitimme Kanta toimijoille

 1.Koskeeko ilmoitus liittymisestä itsenäistä ammatinharjoittajaa, eli koulutettua hierojaa, naprapaattia jne.

– Asiakastietolain (784/2021) mukaan yksityisen palvelunantajan liityttävä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi (7 §), jos käytössä asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä(pitää olla sertifikoitu A- luokan järjestelmä, ei exel, ei omatekemä). Yksityinen palvelunantaja pitää sisällään itsenäiset ammatinharjoittajat.

2. Jos potilastiedot kerätään paperisena ja arkistoidaan pitkäaikaissäilytykseen paperisena, vieläkö tämä ”lauseke” on voimassa eli liittyminen ei ole välttämätöntä?

Liittymisvelvoite ei koske yksityisiä ammatinharjoittajia tai pieniä palveluntuottajia, joilla ei ole käytössään sähköistä potilas- tai asiakastietojärjestelmää. Tämän perusteella hoitokirjausten tekeminen muutoin kuin sähköisesti olisi sallittua edelleen eikä potilastietojärjestelmän hankinta olisi pakollista.

Kun/Jos Kanta-palvelun käyttöönotto on  sinulle ajankohtainen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja ilmoittautuu aikatauluunsa sopivalle käyttöönottojaksolle. Kanta.fi-verkkosivulle on kerätty ohjeita sekä käyttöönottomallista että ilmoittautumismenettelystä.

Tietoa asiakastietolaista ja sen tuomista muutoksista

Urheiluhierojien opintopäivät on PERUTTU!

TIEDOTE!!!
URHEILUHIEROJIEN OPINTOPÄIVÄT
Hallituksen päätöksellä joudumme perumaan opintopäivä tapahtuman Varalassa, vallitsevan koronatilanteen vuoksi.
Jos sinulle tuli asiasta jotain kysyttävää, ota yhteys:
Puh. 019 19331978/Anneli Suhonen
HUOMHUOM!!
URHEILUHIEROJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Paikka Neidonkeidas, Runokatu 1 Lohja.
8.10.2021 klo.15.00
Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
Terveisin hallitus.

Hieronnan EAT, Lymfahieronnan osaamisala Raisiossa

Hieronnan erikoisammattitutkinto, Lymfahieronnan osaamisala Raisiossa 1.9.2021 – 31.12.2022.

Hakuaikaa 22.8.2021 asti. www.winnova.fi

Lymfahierojana (EAT) voit työskennellä itsenäisesti yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali-, terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tehtävissä, esim. hoito-, kuntoutus- ja asumispalveluja tuottavissa yksiköissä, kylpylöissä, asiakkaiden työpaikoilla ja kodeissa.

Koulutuksesta

Koulutus toteutuu ilta-monimonimuoto opiskeluna. Luennot ovat pääosin verkossa ja hieronnan käytännön opetus tapahtuu lähiopetuksessa Raision toimipisteessä Raisiontori 5, Raisio. Opetusilta on tiistai.

Koulutuksen suorittaneena osaat

-arvioida potilaan elimistön nestekiertoa ylläpitävän ja edistävän hoidon tarpeen.

-laatia potilaslähtöisen hoitosuunnitelman ja toteuttaa suunnitelman mukaisen nestekiertoa ylläpitävän ja edistävän hoidon.

-arvioida ja kehittää omaa ja yksikkösi työtä, ja saat valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön ammattialan kehittämiseksi.

 

Koulutus on oppisopimuksella maksuton. Muille koko tutkinto yhteensä 850 euroa (tai osissa). Pakollinen tutkinnon osa 400 euroa ja valinnaiset osat 150 euroa/osa.

 

Lisätiedot: Terhi Pihlajaniemi p. 044 455 7538

Opettajat: Terhi Pihlajaniemi ja Tuija Rantanen

 

Liiton toimisto on suljettu vuosiloman ajaksi

Liiton toimisto sulkeutuu ensin juhannuksen viettoon ja sitten vuosilomani ajaksi. Palaan toimistoon 23.8.2021 klo:9.00

HYVÄÄ JA RENTOA KESÄÄ KAIKILLE!!

Jäsenistölle suunnatut videoluennot jatkuvat! Linkki numero kolme on avoinna!

Jäsenistölle suunnatut videoluennot jatkuvat!!
Voit tilata luentosarjan KOLMOSLINKIN osoitteesta timo.koskenranta@khl.fi tai noutaa sen jäsenten suljetusta facebooksivustosta.
Tällä kertaa luennot käsittelevät niskakipua. Luennoitsijana Naprapaatti;D.N Petteri Koski
Seuraavista luentovideoista ilmoitetaan sekä khl.fi sivuilla , jäsenten facebook- että liiton facebook- sivuilla. Liity jäseneksi Koulutettujen hierojien liittoon ja saat mm. nämä ja tulevat videoluennot kuultavaksesi. Myös HIEROJAlehti tulee jäsenille kotiin ja voit lukea sitä digiversiona khl.fi sivuilta.
Käy katsomassa miltä lehti näyttää, numero 2/21 on avoinna kaikille tutustumista varten!!

HIEROJALEHTI no 2/21 on vapaasti luettavissa digiversiona

Hierojalehti 2/21 on vapaasti luettavissa. Löydät lehden HIEROJALEHTI kohdasta.

Klikkaa lehden kantta ja voit tutustua koulutettujen hierojien liiton ammattilehteen.

Liittymällä jäseneksi saat lehdensuoraan postilaatikkoosi,  salasanoilla voit lukea lehtiä vuosien takaa digipankista ja saat muutkin jäsenedut käyttöösi.

Jäseneksi voit liittyä näiltä sivuilta kohdasta” liity jäseneksi”

Hieronnan erikoisammattitutkinto, Urheiluhieronnan osaamisala Lohjalla

Hieronnan erikoisammattitutkinto, Urheiluhieronnan osaamisala Lohjalla

Kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu alan ammattitutkinnon suorittaneille ja hierojan työtä säännöllisesti tekeville koulutetuille hierojille. Alaan liittyvät terveydentilavaatimukset: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-k…

 

Koulutuksen tavoite

Hieronnan erikoisammattitutkinnon urheiluhieronnan osaamisalan suorittaminen antaa urheiluhierojan (EAT) pätevyyden toimia urheilijoiden ja kuntoilijoiden lihashuollon asiantuntijana. Tutkinnon suorittaminen oikeuttaa käyttämään Urheiluhieroja (EAT) -tutkintonimikettä.

Koulutuksen sisältö:

Hieronnan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Koulutus sisältää seuraavat tutkinnon osat:

Urheilijan lihashuolto, 45 osp.
Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp.
Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp.
Peitinkalvojen hieronta potilaan toimintakyvyn edistämisessä, 45 osp.

Opettajina: mm. Ismo Palmamäki ja Mika Saari

Koulutuksen järjestelyt:

Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opintoja sekä opiskelua käytännön työssä omalla vastaanotolla.

Lähiopetusta on n. 2 päivää kuukaudessa, perjantai ja lauantai. Opiskelu ja näyttöjen suorittaminen etenevät henkilökohtaisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti.

 

Etuudet

Tutustu opintososiaalisiin etuuksiin www.kela.fi, www.tyollisyysrahasto.fi, www.te-palvelut.fi.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 650 euroa. Koulutuksen voi suorittaa myös yrittäjänoppisopimuksella, jolloin koulutus on maksuton.

Koulutusmaksu peritään kokonaan, kun opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan. Hinnan voi maksaa erissä koulutuksen aikana.

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta: Tutkinnon ohjaaja Minna Karhapää, puh. 044 335 5860, minna.karhapaa@luksia.fi

Jäsenille tarkoitetut videoluennot jatkuvat!! Kakkososion linkki tilattavissa!

Jäsenistölle suunnatut videoluennot jatkuvat!!
Voit tilata luentosarjan KAKKOSLINKIN osoitteesta timo.koskenranta@khl.fi
 tai noutaa jäsenten suljetusta facebook-ryhmästä.
Tällä kertaa luennot käsittelevät niskakipua. Kolmen luennon sarja alkaa 10.5.21.
Ensimmäinen linkki on avoinna 10.5-30.5 välisen ajan.
Linkki numero 2 on avoinna 18.5- 13.6.2021
 
Seuraavista linkeistä ilmoitetaan sekä khl.fi sivuilla , jäsenten facebook- että liiton facebook- sivuilla
Luennoitsijana Naprapaatti;D.N Petteri Koski