Liiton toimisto sulkeutuu kesän viettoon

Toimisto sulkeutuu kesän viettoon vuosilomani ajaksi.

Palaan toimistolle maanantaina 8.8.2022

Loman ajan luen sähköpostejani satunnaisesti.

Hyvää ja Rentouttavaa kesää kaikille!!

Jäsenille tarkoitettu videoluento-sarja on nyt katsottavissa kokonaisuudessaan.

Liiton jäsenten suljetulla facebook-sivustolla on nyt valmiina kokonaisuus kolmen videon sarjasta, aiheena triggerit.

Mikäli et ole vielä mukana tuolla jäsensivustolla, voit tilata luentojen linkit timo.koskenranta ät khl.fi osoitteesta.

Ja ellet ole vielä liiton jäsen, tahtoisit toimintaan osallistua, voit liittyä mukaan khl.fi sivuilta kohdasta, liity.

Täytä liittymiskaavake ja klikkaa tulemaan.

Luennot jatkuvat uusin aihein jo heinäkuussa.

HYVÄ SELKÄ 2/2022 -artikkeli hieronnasta-

Hieronta rentouttaa ja vähentää kipua

 

Hieronta on hoitotarkoituksessa tehtävää pehmytkudosten mekaanista käsittelyä. Koulutetun hierojan tai urheiluhierojan vastaanotolla suoritettu hieronta toimii myös hyvänä lisänä kehon ongelmien hoitamisessa, myös silloin kun potilas käy samanaikaisesti esimerkiksi fysioterapiassa, osteopaatilla, naprapaatilla tai kiropraktikolla.

Lihasten hierominen rentouttaa lihaskudosta sekä helpottaa lihaskireyksien aiheuttamia ongelmia nivelien ja nikamien toiminnassa. Asiakas otetaan hieronnassa huomioon kokonaisuutena. Hoidossa ei keskitytä pelkästään alueeseen, jolla ongelma tuntuu, vaan hoidetaan myös muita välillisesti hoidettavaan vaivaan vaikuttavia asioita.

Hieronnan vaikutukset välittyvät muun muassa lihasten hermotuksen kautta. Hieronta tehostaa neste- ja verenkiertoa, vähentää kipua ja rentouttaa. Se rauhoittaa myös aivoverkostoa, joka säätelee keskeisesti vireys- ja valvetilaa. Lisäksi hieronnalla voi olla tuki- ja liikuntaelinvammoja ennalta ehkäisevä vaikutus.

Lihasten jännitystilat voivat vaikuttaa virheellisten liikemallien syntyyn, jolloin rasitus jakautuu epätasaisesti kuormitettavien tukirakenteiden kesken (nivelet, nivelsiteet, jänteet, lihakset). Pitkittyessään tällainen epätasainen kuormitus voi aiheuttaa rasitusvammoja ja edistää rakenteiden kulumista.

 Hierontaa voidaan siis käyttää monien erilaisten vaivojen hoidossa joko ennaltaehkäisevässä mielessä tai jo olemassa olevan vaivan hoitona. Lisäksi se sopii tukihoitona muiden terveydenhuollon ammattilaisten antamiin hoitoihin.

Mitä tapahtuu vastaanotolla?

 

Kun potilas tulee koulutetun hierojan vastaanotolle, ensimmäisellä tapaamisella häntä haastatellaan ja tutkitaan.

Haastatteluvaiheessa potilas antaa lain vaatimat tiedot potilasasiakirjoihin (sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista), jotta hoito olisi potilasturvallista.

Potilasasiakirjaan täytetään muun muassa potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä muita asetuksessa määritettyjä tietoja.

Vastaanotolla tutkitaan potilaan mahdollisia asentovirheitä ja ongelman aiheuttajia. Tutkimista varten potilasta pyydetään usein riisuuntumaan alusvaatteisilleen, jotta lihaksia ja niiden toimintaa on mahdollista tarkkailla, myös liikkeen aikana. Havainnot ja haastattelun aikana saadut tiedot kirjataan potilaskertomukseen, johon tehdään jatkossa jokaisesta hoitokerrasta tarpeelliset merkinnät.

Koulutettu hieroja tai urheiluhieroja arvioi potilaan tutkimisen yhteydessä, onko hierontaa turvallista toteuttaa. Epäselvissä tilanteissa hän voi konsultoida lääkäriä.

Koulutettu hieroja tai urheiluhieroja toimii yhtenä osana terveydenhuollon yhteistyökenttää ja pystyy ohjaamaan tarvittaessa potilaansa toiselle terveydenhuollon ammattilaiselle, esimerkiksi lääkärille, fysioterapeutille, kiropraktikolle, naprapaatille tai osteopaatille.

Lisätietoa koulutettua hierojaa koskevista velvollisuuksista ja määräyksistä osoitteessa: www.khl.fi/liitto/hierojaa-koskeva-lainsaadanto

Marko Leppänen

puheenjohtaja, Koulutettujen Hierojien Liitto ry

Kevään ensimmäiset netti-luennot jäsenille

Liiton jäsenten suljetulla facebook-sivustolla on avattu kevään ensimmäiset luento videot.

Mikäli et ole vielä mukana tuolla jäsensivustolla, voit tilata luentojen linkit timo.koskenranta ät khl.fi osoitteesta.

Ja ellet ole vielä liiton jäsen, tahtoisit toimintaan osallistua, voit liittyä mukaan khl.fi sivuilta kohdasta, liity.

Täytä kaavake ja klikkaa tulemaan.

LIITON TOIMISTO ON KIINNI VKO 6

Liiton toimisto on suljettuna viikon 6 eli 7.2-11.2-2022

Palaan toimistolle 14.2.2022

Parhaiten saa yhteyden sähköpostilla timo.koskenranta@khl.fi

AMMATINHARJOITTAJAN TOIMINTAKERTOMUS

Toimintakertomus on annettava vuoden 2021 toiminnasta 29.2.2022 mennessä.
Alla linkki aluehallintoviraston ohjeistukseen.

https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/sosiaali-ja-terveyspalvelut/yksityiset-terveydenhuollon-palvelut/terveydenhuollon-palvelujen-tuottaminen-itsenaisena-ammatinharjoittajana#item-nWApLhCNuC4m-54506733

Toimisto sulkeutuu Joulun viettoon

Toimisto on suljettuna joulun ajan. Palaan palvelemaan teitä tiistaina 4.1.2022.
KIITOS KAIKILLE kuluneesta vuodesta ja HYVÄÄ JOULUA ja TOUHUKASTA UUTTA VUOTTA 2022!!

VUODEN HIEROJA 2021 ON JULKAISTU

Koulutettujen Hierojien Liitto ry on valinnut Vuoden Hierojaksi hierojakouluttajat Marko Lumion ja Juha Pirttimaan Tampereelta.
Valintaperusteina hallitus piti Juha Pirttimaan ja Marko Lumion ansiokasta ja laaja-alaista osallistumista, sekä vaikuttamista suomalaisen hieronnan ja koulutetun hierojan aseman parantamiseen yhteiskunnassa mm. toimimalla aktiivisesti Suomen Hierojakouluttajien toiminnassa, vahvassa yhteistyössä Koulutettujen Hierojien liiton kanssa, vaikuttamalla suoraan yhteiskunnan päättäjiin hierontaa koskevissa asioissa ja rakentamalla Erikoisammattitutkinnosta oppilaitokseensa kysytyn ja arvostetun koulutuksen.
Onnittelut  Juhalle ja Markolle!

Uusi asiakastietolaki ja Kanta

Uusi asiakastietolaki velvoittaa yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat liittymään valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttäjäksi, jos näillä on käytössä sähköisten asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä. Asiakastietolaki astui voimaan 1.11.2021.

 Myös yksityisten terveydenhuollon palvelunantajien liittymisvelvoitetta on tarkennettu uudessa laissa. Jatkossa kaikkien sähköistä potilastietojärjestelmää käyttävien palvelunantajien on liityttävä Potilastiedon arkiston käyttäjiksi. Liittymiselle ei ole määritelty siirtymäaikaa, vaan velvoite alkaa heti lain tultua voimaan marraskuun alussa.

Asiakastietojen käsittelyssä käytettävän tietojärjestelmän tulee täyttää tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat olennaiset vaatimukset. Kanta-palveluihin liitetyt asiakas- ja potilastietojärjestelmät tulee olla sertifioituja A-luokan järjestelmiä. Luokkaan A kuuluvien tietojärjestelmien tulee toimia yhteen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja siihen liitettyjen muiden tietojärjestelmien kanssa.
Varmista hyvissä ajoin ennen liittymistä järjestelmätoimittajaltasi, että käytössäsi oleva tietojärjestelmä on Kanta-yhteensopiva sen palvelun kanssa, jota olet ottamassa käyttöön.

Tässä vastaukset kysymyksiin, jotka esitimme Kanta toimijoille

 1.Koskeeko ilmoitus liittymisestä itsenäistä ammatinharjoittajaa, eli koulutettua hierojaa, naprapaattia jne.

– Asiakastietolain (784/2021) mukaan yksityisen palvelunantajan liityttävä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi (7 §), jos käytössä asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä(pitää olla sertifikoitu A- luokan järjestelmä, ei exel, ei omatekemä). Yksityinen palvelunantaja pitää sisällään itsenäiset ammatinharjoittajat.

2. Jos potilastiedot kerätään paperisena ja arkistoidaan pitkäaikaissäilytykseen paperisena, vieläkö tämä ”lauseke” on voimassa eli liittyminen ei ole välttämätöntä?

Liittymisvelvoite ei koske yksityisiä ammatinharjoittajia tai pieniä palveluntuottajia, joilla ei ole käytössään sähköistä potilas- tai asiakastietojärjestelmää. Tämän perusteella hoitokirjausten tekeminen muutoin kuin sähköisesti olisi sallittua edelleen eikä potilastietojärjestelmän hankinta olisi pakollista.

Kun/Jos Kanta-palvelun käyttöönotto on  sinulle ajankohtainen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja ilmoittautuu aikatauluunsa sopivalle käyttöönottojaksolle. Kanta.fi-verkkosivulle on kerätty ohjeita sekä käyttöönottomallista että ilmoittautumismenettelystä.

Tietoa asiakastietolaista ja sen tuomista muutoksista

Urheiluhierojien opintopäivät on PERUTTU!

TIEDOTE!!!
URHEILUHIEROJIEN OPINTOPÄIVÄT
Hallituksen päätöksellä joudumme perumaan opintopäivä tapahtuman Varalassa, vallitsevan koronatilanteen vuoksi.
Jos sinulle tuli asiasta jotain kysyttävää, ota yhteys:
Puh. 019 19331978/Anneli Suhonen
HUOMHUOM!!
URHEILUHIEROJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Paikka Neidonkeidas, Runokatu 1 Lohja.
8.10.2021 klo.15.00
Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
Terveisin hallitus.