Kirsti Leppänen

  • Voidis Oy
  • Suvantok. 1F 1. krs 33100 Tampere
  • Puhelinnumero: 0505831965
  • Kotisivut: http://voidis.fi, http://voicewelltampere.fi

Ihmisäänen moninaisuus on kiehtonut koko elämäni ajan. Lauluopiskelut musiikkiopistossa ja yksinlauluoppilaana sekä nykyisin laulaminen kamarikuoro Camenan riveissä ovat taanneet antoisan ja mielenkiintoisen matkan äänen eri mahdollisuuksiin. Opiskelutieni nuorisotyönohjaajakoulutuksen kautta musiikkiterapeutiksi avasi puolestaan toisenlaisia näköaloja. Koulutetun hierojan ammattitutkinto ja Voice Massage™ –terapeuttikoulutus olivat alku uudelle(silloin vielä pimennossa). Tuolloin tutustuin kollegaani Kirsi Vaalioon, ja työvuosien aikana käydyt keskustelut ja pohdiskelut antoivat alkusysäyksen siihen, miten voitaisiin vuosien kliinistä kokemusta hyödyntää omien asiakkaiden parhaaksi. Voice Massage –terapeuttina toimin 1998-2009.Tiedon nälkä jatkui ja aloitin opiskelut vuonna 2003 Tampereen yliopiston puheopin laitoksella. Pääaineena puhetekniikka ja vokologia (äänentutkimus ja –harjoittaminen) ja sivuaineita olivat mm. hypermedian ja logopedian aineopinnot sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskokonaisuudet. Opiskelun edetessä avautui mahdollisuus väitöstutkimuksiin, jonka tavoitteena on selvittää erilaisten akustisten mittareiden avulla millainen naisopettajien ääni on laadultaan ja kestävyydeltään sekä miten eri tukitoimenpiteet voisivat edistää äänihyvinvointia. Jatko-opiskelija oikeudet sain valmistumisen (2006) jälkeen ja väittelin helmikuussa 2012. 

VoiceWell-menetelmän mukainen ensimmäinen koulutus alkoi syksyllä 2009, ja VoiceWell-hoitajat valmistuivat keväällä 2010. Seuraava koulutus alkaa vuonna 2013. Hakupaperit ja lisää menetelmästä/koulutuksesta voit kysyä suoraan minulta.

Toimin tohtorihierojana ja äänenkouluttajana (logonomina)Tampereen VoiceWell-keskuksessa. Koulutan eri ääniammatissa toimivia henkilöitä mm. koulutus- ja opetustehtävissä, asiakaspalvelussa ja erilaisissa johtotehtävissä toimivia puhetyöläisiä.