Itsenäisen ammatinharjoittajan toimintakertomus vuodelta 2019 on tehtävä 29.2.2020 mennessä

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan toimintakertomus vuodelta 2019 on annettava 29.2.2020 mennessä.

Yleistä

Yksityisestä terveydenhuollosta annettu laki (152/1990) 10 §:n (2.9.2005/685) mukaan palvelujen tuottajan on annettava vuosittain toimintakertomus aluehallintovirastolle.

Itsenäisen ammatinharjoittajan on aina annettava toimintakertomus kaikista toimitiloistaan aluehallintovirastolle. Omissa toimitiloissa toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja täyttää toimintakertomuksen perustietojen ja toimintatietojen osalta. Mikäli toimintatiedot on sovittu annettavan toisen palvelujen tuottajan toimintakertomuksessa, itsenäinen ammatinharjoittaja antaa toimintakertomuksen perustietojen osalta

Huomaattehan, että toimintakertomus ei korvaa lakisääteistä luvan muutoksen hakemista eikä lakisääteisten ilmoitusten tekemistä. Toimintakertomuksessa EI voi tehdä osoitteenmuutoksia. Ne tehdään erillisellä ilmoituksella.

Toimintakertomus annetaan sähköisesti. Tämä edellyttää kirjautumista sähköiseen asiointipalveluun osoitteessa www.valveri.fi, josta löytyvät myös toimintakertomuksen antamiseen liittyvät ohjeet. Sähköinen toimintakertomuslomake on esitäytetty palvelujen tuottajan ja toimipaikan perustietojen osalta.

Lomake palautetaan aluehallintoviranomaiselle 29.2.2020 mennessä. Toimintakertomus-lomake ja ohje ovat tulostettavissa aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin kirjalliset asiakirjat lähetetään oman alueen aluehallintovirastoon. Tässä linkki paperiversioon jonka voit tulostaa.