HALLITUKSEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

Eettisyys

 • työskentelymme lähtökohtana on Koulutettujen Hierojien Liiton säännöt, lainsäädäntö, yleisesti eettisesti kestävät toimintatavat ja ihmisoikeus
 • sitoudumme työskentelyssämme kestävään arvopohjaan
 • hyväksymme ihmisten erilaisuuden ja olemme tasapuolisia

Vuorovaikutus

 • arvostamme muiden työtä ja mielipiteitä
 • arvioimme tietoisesti omaa toimintaamme
 • kehitämme yhteistyötaitojamme
 • sitoudumme tekemiimme lupauksiin

Tavoitteellisuus

 • kannamme vastuun omasta työstämme
 • kehitämme ongelmaratkaisutaitoja
 • teemme työmme tehokkaasti
 • kehitämme työtämme ja itseämme
 • työskentelemme yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Jäsenistön etu

 • päämäärämme on jäsenistön hyvä ja hyöty
 • yhteinen tavoitteemme on koulutetun hierojan aseman vahvistuminen yhteiskunnassa
 • seuraamme aikaamme ja ennakoimme muutoksia
 • havaitsemme jäsenistön tarpeet, kysymme, kuuntelemme ja ehdotamme

Kiinnostavuus

 • ennakoimme toimialamme kehitystä
 • tähtäämme toimintamme myös tulevaisuuteen
 • tiedotamme jäsenistölle toiminnastamme
 • ylläpidämme ja kehitämme työskentelymme laatua.