Oletko saanut sähköpostia Valviralta ? Ellet, lue tästä!

Tulossa uusittu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajarekisteri Soteri

Kaikki palveluntuottajat, ml. julkiset palveluntuottajat siirtyvät rekisteröintimenettelyyn, mikäli eduskunnassa käsittelyssä oleva esitys uudeksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (HE 52/2017) hyväksytään. Esitys koskee yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia. Jatkossa kaikki, ml. itsenäiset ammatinharjoittajat ovat palveluntuottajia.
Tässä yhteydessä Valveri-rekisteristä kehitetään Soteri-rekisteri, joka vastaa myös valinnanvapauden tarpeisiin toimien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien master-rekisterinä. Soteri-rekisterin tietosisältö uudistetaan ja nykyiset palvelualat korvataan THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) uudella palveluluokituksella. Soteri-rekisteri on myös sidosryhmien käytettävissä (THL, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus).

Tietojen siirto Soteriin
Ennen Soterin käyttöönottoa nykyisten yksityisten palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien tiedot siirretään Valveri-rekisteristä Soteri-rekisteriin. Siirrettäessä tietoja uuteen Soteri-rekisteriin,  joudutaan nykyinen Valveri-rekisteri ja sähköinen asiointi sulkemaan lyhyeksi aikaa. Tiedotamme asiasta tarkemmin loppuvuodesta.

Tarkista Valveri-rekisterissä olevat tiedot vuoden 2018 loppuun mennessä
On tärkeää, että rekisterissä olevat tiedot ovat oikein, kun ne siirretään uudistettuun Soteri-rekisteriin. Pyydämme, että käyt sähköisessä asiointipalvelussa tarkistamassa rekisterissä olevat tietosi. Pääset kirjautumaan palveluun Verohallinnon Katso-tunnisteella (palveluntuottajat) ja verkkopankki- tai mobiilivarmenteella (itsenäiset ammatinharjoittajat).

Jos huomaat rekisterissä olevissa tiedoissasi päivitettävää, niin tee muutoshakemukset ja -ilmoitukset hyvissä ajoin. Toivomme, että käytät ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua, johon annamme mielellämme ohjausta.

 

 • Palveluntuottajat: Otathan tarvittaessa yhteyttä luvan myöntäneeseen viranomaiseen.
 • Itsenäiset ammatinharjoittajat: Otathan tarvittaessa yhteyttä oman alueesi aluehallintovirastoon.

 

Tutustu myös Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteri (Soteri) esittelyyn

Läs även Register över tjänsteproducenter inom social- och hälsovården (Soteri)

 

Hyvää syksyä toivottaa

Valviran ja aluehallintovirastojen yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupia ja ilmoituksia käsittelevä henkilöstö

 

Lisätiedot

 

 1. Etelä-Suomen avi:

Sosiaalipalvelut:

Osastosihteeri Liisa Veijalainen, liisa.veijalainen@avi.fi, p. 02950 16215 (luvanvaraiset palvelut, ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut)

osastosihteeri Heli Huusko, heli.huusko@avi.fi, p. 02950 16120 (ilmoituksenvaraiset, ei-ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut)

 

Terveydenhuolto:

Osastosihteeri Hannele Aaltonen, hannele.aaltonen@avi.fi , p. 02950 16095 (yksityisen terveydenhuollon luvat)

Tarkastaja Katariina Muotio, katariina.muotio@avi.fi , p. 02950 16169 (terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat)

 

 1. Itä-Suomen avi:

Terveydenhuolto:

terveys.ita@avi.fi

Sosiaalihuolto:

Ylitarkastaja Anu Hyppönen, anu.hypponen@avi.fi, p. 0295 016 655 (sosiaalihuollon ilmoituksenvaraiset)

Ylitarkastaja Sirkka Koponen, sirkka.koponen@avi.fi, p. 0295 016 912 (sosiaalihuollon luvanvaraiset)

 

 1. Lapin avi:
  Osastosihteeri Eija Kallo, eija.kallo@avi.fi, p. 0295 017 362

 

 1. Lounais-Suomen avi:

Terveydenhuolto palveluntuottajat:

Hanna Lintula, terveydenhuollon ylitarkastaja,  hanna.lintula@avi.fi

IAH:

Maija-Leena Ojala, esittelijä, maija-leena.ojala@avi.fi

Sosiaalihuolto:

Eija Saarinen, osastosihteeri, eija.m.saarinen@avi.fi

 

 1. Länsi- ja Sisä-Suomen avi:

Sini Männistö, sini.mannisto@avi.fi,  p. 0295 018 568 (terveydenhuolto)
Milja Markkanen, milja.markkanen@avi.fi., p. 0295 018 522 (sosiaalihuolto)

 

 1. Pohjois-Suomen avi:

thluvat.pohjois@avi.fi (terveydenhuollon luvat)
ammatinharjoittajat.pohjois@avi.fi (terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat) shluvat.pohjois@avi.fi (sosiaalihuolto)

 

 1. Valvira:

Yksityisen sosiaalihuollon luvat: yshluvat@valvira.fi

Yksityisen terveydenhuollon luvat: ythluvat@valvira.fi