“Ammattitaito sinulla jo on.
Me tarjoamme seuraa työllesi.”

Koulutettujen Hierojien liitto on perustettu vuonna 1950 ammatilliseksi, epäpoliittiseksi yhteistyöjärjestöksi saman alan ammattilaisille. Liitto toimii yhdysiteenä Suomessa toimivien, koulutettujen hierojien välillä ja vahvistaa heidän ammatti-identiteettiään terveydenhoitoalan ammattilaisina.

Liiton toiveena on lisätä ja pitää ajan tasalla hierojien ammatillista osaamista järjestämällä luentopäiviä ja -tilaisuuksia jäsenilleen ja parantaa hierojien toimintaedellytyksiä olemalla vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestönä alan edunvalvonnassa. KHL ei ole mukana työ- eikä virkaehtosopimusasioissa, mutta teemme säännöllisesti yhteistyötä opetushallituksen, Valviran ja muiden päättävien alan elinten kanssa.

Koulutettujen Hierojien Liitto palvelee jäseniään ennen kaikkea aktiivisen osallistujan roolissa, informaatiota keräten, välittäen ja asioita eteenpäin vieden. Tärkeä linkki tämän tiedon edelleen välityksessä on KHL:n jäsenlehti.