Päätoimittajalta 3/16

Informaatiotulva kaikissa viestimissä saa pään välillä savuamaan. Hieronnan

koulutuksen vaatimustaso kasvaa koko ajan ja se mitä terveydenhuollon ammattihenkilöiltä

työssään vaaditaan, saa jatkuvasti uusia käänteitä. On toki

hyvä, että ollaan siirtymävaiheessa liittymisessä valtakunnalliseen Kanta järjestelmään,

mutta kaiken sen tietämättömyyden ja pelon keskellä tärkeintä kuitenkin

on yksilö. En kiellä, etteikö edellä mainittu järjestelmä olisi yksilön eduksi. Kyllä

varmasti on, mutta lukemattomat ylimääräiset tehtävät yksin yrittäjällä vievät joskus

kohtuuttomasti aikaa ja resursseja potilaan hoidosta. Hierojat ammattikuntana

ovat aina olleet niitä, joilla on aikaa kuunnella, neuvoa ja ohjata. Onko uudessa

järjestelmässä vaarana upottava suo, joka vie meiltä kaikilta voimavaroja? En vastusta

uudistusta, potilaan oikeuksiin kuuluu saada tietoa omasta hoidostaan ja sitä

mielelläni jaan asiaosaisille. Olemme vuosikausia halunneet koulutettuina hierojina

olla osana terveydenhuollon järjestelmää. Täysivaltaisina jäseninä olemme osallisina

myös lukuisiin velvollisuuksiin, jotka tulevat väistämättä lisääntymään. Olkaamme

siis avoimin mielin vastaanottamassa niitä velvollisuuksia, joissa saamme olla

mukana, kuitenkaan unohtamatta sitä miksi juuri minä teen tätä arvokasta työtä.

Minna Koskenranta