Puheenjohtajalta 1/18

Tutkinnot uudistuvat

Opetushallituksen tavoitteena on uudistaa kaikki ammatillisen koulutuksen tutkinnot tämän vuoden loppuun mennessä. Myös hieronnan ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa muokataan uuteen muotoon. Uudistuvassa tutkintojärjestelmässä jokainen tutkinnon osa muodostaa selkeän itsenäisen työprosessin tai tehtäväkokonaisuuden. Pakolliset tutkinnon osat varmistavat tarvittavan ydinosaamisen, ja valinnaiset osat mahdollistavat ammattitaidon syventämisen tai laajentamisen.

Tutkinto voi sisältää osaamisaloja, jos se on tutkinnon muodostumisen selkeyden tai työelämän kannalta tarpeen. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa voidaan myös määrätä tutkintokohtaiset tai osaamisalakohtaiset tutkintonimikkeet. Mahdollista olisi esimerkiksi muodostaa hieronnan erikoisammattitutkintoon urheilijan lihashuollon osaamisala ja sen suorittanut voisi virallisesti käyttää urheiluhierojan tutkintonimikettä.

Opetushallitus on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset hieronnan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon uusiksi perusteiksi. Työryhmässä on edustettuna työ- ja elinkeinoelämä, itsenäiset ammatinharjoittajat ja koulutuksen järjestäjät. Työryhmän puheenjohtajana toimii Martti Lahikainen Koulutettujen Hierojien Liitosta ja sihteerinä Seija Kujala-Przeliorz Savon ammatti- ja aikuisopistosta. Itsenäisiä ammatinharjoittajia edustaa työryhmässä puheenjohtajan lisäksi myös KHL:n jäsen Elina Airaksinen.

Työryhmän ehdotuksen pitäisi valmistua lausuntokierrokselle maaliskuun loppuun mennessä. Tavoitteena on, että uudet tutkinnon perusteet olisivat voimassa jo vuoden 2019 alusta alkaen.

Lappeenrannassa 21. tammikuuta vuonna 2018

Martti Lahikainen