Puheenjohtajalta 1/16

Soraääniä

 

Turvallisuuden parantamiseksi koulutuksessa ja työelämässä on laadittu niin sanottu Sora-lainsäädäntö. Nimi tulee sanoista “soveltumattomuuden ratkaisuja”. Sora-säännökset ovat olleet nyt voimassa neljä vuotta. Säännösten tarkoituksena on antaa terveydenhuollon koulutusta järjestäville mahdollisuus karsia opiskelemaan hakeutuvien ja jo opintonsa aloittaneidenkin joukosta ne, jotka eivät ole alalle soveltuvia.

 

Periaatteessa terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä asia ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, ja aina pitäisikin etsiä keinoja, joilla olemassa oleva este voidaan poistaa. Lain mukaan opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään sopiva, jos opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenneturvallisuutta koskevia vaatimuksia.

 

Opiskelijaksi hakeutuvan oikeusturvan kannalta on erittäin tärkeää, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia. Käytännössä kuitenkin hierojakoulujenkin opiskelijavalinnoissa hakijan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan on riittänyt. Seulan on pahimmassa tapauksessa voinut läpäistä henkilö, jolla on diagnosoitu esimerkiksi lapsikohteinen seksuaalihäiriö.

 

Virheellinen ammatinvalinta ei välttämättä paljastu valmistavassa koulutuksessa eikä tutkintoa suoritettaessa. Opetushallituksen tutkintotoimikunnallakaan ei ole mitään välineitä asian havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Niinpä Valvira hyväksyy ja kirjaa tutkinnon suorittaneen terveydenhuollon ammattihenkilöksi, ja ongelma saattaa paljastua vasta sitten, kun joku väärinkohdeltu potilas rohkenee tehdä valituksen. Kuvatun kaltainen tilanne olisi ehkä vältettävissä tarkemmalla Sora-säännösten huomioimisella valmistavan koulutuksen opiskelijavalinnoissa.

 

Lappeenrannassa 22. tammikuuta vuonna 2016

Martti Lahikainen