Puheenjohtajalta 1/17

Puheenjohtajalta

 

Totuuden jälkeinen aika

Biokemisti Pauli Ohukainen, lääketieteen professori Juhani Knuuti ja suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ovat kukin omissa teksteissään herätelleet lukijoitaan käsittelemään tarjolla olevaa tietoa kriittisesti. He tuovat julki huolensa siitä, että kuka tahansa voi esiintyä asiantuntijana ja saada laajaa julkisuutta sosiaalisessa mediassa tai blogikirjoituksilla. Internetistä löytyykin terveyteen liittyvää pseudotietoa paljon enemmän kuin tutkittuihin faktoihin perustuvaa.

Perinteisellä medialla on kaunis pyrkimys tuoda asioista esiin useampia näkökulmia. Saman pöydän ääreen tai samaan lehtihaastatteluun etsitään vastakkaisia näkemyksiä edustavia ihmisiä, tavoitteena saada aikaan kiinnostavaa keskustelua. Usein kuitenkin syntyy “false balance” -tilanne: kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti myös faktoihin perustumatonta mielipidettä. Näissä keskusteluissa kuka tahansa voi kumota tieteellisen faktan omalla mielipiteellään, ja jokaisen mielipide on yhtä arvokas. Daniel Okrentin mukaan “pyrkimys tasapainoon voi luoda epätasapainoa, sillä toisinaan jokin asia on totta”.

Koulutetun hierojan tutkinnossa edellytetään, että tutkinnon suorittaja hakee aktiivisesti tietoa luotettavista  lähteistä ja suhtautuu saamaansa tietoon ja tietolähteisiin kriittisesti. Jos olemme siirtymässä postfaktuaaliseen aikaan, pitäisikö tätä tutkintovaatimusta vielä jotenkin tarkentaa tai terävöittää?

Lappeenrannassa 29. tammikuuta vuonna 2017

 

Martti Lahikainen