Puheenjohtajalta 2/16

Puheenjohtajalta

 

Luonto herää

 

Näin keväällä lämmön ja valon vaikutuksesta koko luomakunta aktivoituu, ja eläimillä kuten meillä ihmisilläkin tietynlaiset vietit heräävät.  Jokakeväisenä riesana koulutetuilla hierojilla ovat sellaiset asiakkaat, joiden tarpeet eivät liity pelkästään tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Monet kollegat ovatkin kyselleet, voiko hieroja valita asiakkaansa. Jos ajanvaraustilanteessa ilmenee, että asiakkaan tarpeet eivät tule koulutetun hierojan koulutuksen mukaisilla hoidoilla tyydytetyiksi, ei sellaista asiakasta tietenkään pidä ottaa vastaan.

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä ei ole aivan täyttä vapautta valita asiakkaitaan. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä edellyttää että meidän on aina annettava  kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua. Useimpien asiakkaiden kohdalla voimme kuitenkin rehellisesti todeta, että hänen avuntarpeensa ei ole kiireellinen.

Toisaalta hoitamisesta kokonaan kieltäytyminen voidaan tulkita syrjinnäksi, ja siitä seuraa omat sanktionsa Yhdenvertaisuuslain (30.12.2014/1325) perusteella. Esimerkiksi sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella asiakkaan torjuminen on syrjintää. Itseään ei kuitenkaan kannata vaarantaa, eikä hankaliin tilanteisiin ole pakko mennä. Epäilyttävissä tapauksissa toimiva keino on vaatia aina jo ajanvarauksen yhteydessä täydelliset yhteystiedot ja henkilötunnus kertoen, että potilasasiakirjoja koskevat säädökset näitä ehdottomasti edellyttävät. Tämä karsii useimmat pervertikot.
Naishierojat usein varoittelevat toisiaan paikkakunnan ongelma-asiakkaista. On kuitenkin hyvä muistaa, että varoittelija saattaa syyllistyä salassapitovelvollisuuden rikkomiseen. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö työssään on saanut tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi, saa hän salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa asiasta poliisille (Laki Potilaan asemasta ja oikeuksista §13, muutos 20.3.2015/271). Jos tietää olevan hankkeilla törkeä rikos, kuten esimerkiksi henkirikos, törkeä pahoinpitely, raiskaus tai ryöstö, on  terveydenhuollon ammattihenkilöllä suorastaan velvollisuus, kuten kaikilla muillakin, kertoa asiasta poliisille tai sille, jota vaara uhkaa (Rikoslaki 15 luku 10 §). Ei silloinkaan saa kertoa koko kylän kollegoille. Emme siis ikävä kyllä voi laatia mitään mustia listoja hankalista asiakkaista, vaikka oman turvallisuutemme kannalta ne hyödyllisiä olisivatkin.

 

Lappeenrannassa 22. huhtikuuta vuonna 2016

Martti Lahikainen