Puheenjohtajalta 2/17

Sotesoppa

Sipilän hallituksen esitys sote-palvelujen uudistamiseksi sisältää lakiehdotuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Uusi laki kumoaisi yksityisistä sosiaalipalveluista ja yksityisestä terveydenhuollosta annetut lait.

Ehdotuksen mukaan myös itsenäistä ammatinharjoittajaa kutsuttaisiin palvelun tuottajaksi, jolla voisi olla yksi tai useampia rekisteröityjä palveluyksiköitä. Toiminnan aloittaminen edellyttäisi, että sekä palvelun tuottaja että palveluyksikkö olisi rekisteröity perustettavaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajien rekisteriin ja että rekisteröinnistä olisi annettu päätös.

Palvelun tuottajien rekisteristä on tarkoitus toteuttaa internetiin julkinen tietopalvelu, joka sisältäisi muun muassa ajantasaiset palvelun tuottajien nimet ja yritys- tai ammattitoimintaan liittyvät yhteystiedot. Palvelujen käyttäjät voisivat näin varmistua siitä, että palvelun tarjoaja on viranomaisen rekisteröimä.

Ehdotuksen mukaan palvelun tuottaja ei saisi olla holhouksen alainen eikä myöskään konkurssissa tai liiketoimintakiellossa. Jos toimialaan kuuluu palvelujen antaminen alaikäiselle, tulee Valviran tai aluehallintoviraston ennen luvan myöntämistä pyytää nähtäväksi lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisterin ote. Lisäksi ehdotetaan, että palvelun tuottajalla tulisi olla omavalvontasuunnitelma.

Nämä kaikki ehdotukset lisäisivät varsinkin toimintaansa aloittavan koulutetun hierojan velvollisuuksia, mutta myös parantaisivat potilasturvallisuutta.Toki pientä kevennystäkin on luvassa: kaikilta palvelun tuottajilta poistuisi velvoite laatia viranomaista varten vuosittainen toimintakertomus. Nyt voimassa olevan lain mukaan terveydenhuollon ammattia voi ryhtyä itsenäisesti harjoittamaan, kun on tehnyt aloittamisilmoituksen aluehallintovirastoon. Jos koulutettu hieroja on tehnyt vaaditun aloittamisilmoituksen, niin rekisteri- ja valvontaviranomainen viran puolesta ja maksutta muuttaa tämän ammatinharjoittajien rekisterin merkinnän uuden lain mukaisiksi palvelun tuottajan ja palveluyksikköjen rekisteröinneiksi kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

 

Lappeenrannassa 18. huhtikuuta vuonna 2017

Martti Lahikainen