HAKUTULOKSET

Elina Lietzen

Hyvinvointia elämään hieronnasta

Henna Oikarinen

 • Koulutettu hieroja Henna Oikarinen
 • Räimäntie 105 71800 Siilinjärvi
 • Puhelinnumero: 0452674434
 • Kotisivut: http://www.erilainenolo.fi

Iina Husu

Hierontaa sinun tarpeisiin!
Varaa aikasi klassiseen hierontaan tai urheiluhierontaan helposti online ajanvarauksen kautta, kun sinulle parhaiten sopii. https://www.slotti.fi/booking/hierojaiinahusu/
Aikoja voit varata myös puhelimitse tai viestillä numerosta 0505288136.

Hoitojen aikana en vastaa puhelimeen.

Toimitilani sijaitsee Joutsenon Pulpilla.
Teen myös koti- ja työpaikkakäyntijä, ota yhteyttä niin saat lisätietoja.

Juha Lappalainen

 • Hieronta ja kuppaus Merja ja Juha Lappalainen
 • Haapalahdentie 341 81295 Haapalahti Joensuu
 • Puhelinnumero: Merja 050 5241 266 Juha 050 5207 264
 • Kotisivut: http://hierontajakuppauslappalainen.com

Olemme molemmat koulutettuja hierojia ja tarjoamme kattavan valikoiman kehon hyvinvointia edistäviä hoitoja. Toimipisteemme sijaitsevat Enon Haapalahdessa ja Uimaharjussa. Teemme myös koti- ja yrityskäyntejä mikäli asiakkaita on 3-4 kappaletta / hieroja.

Juha Tuomola

Yksilöllistä hoitavaa käsinhierontaa pitkän työkokemuksen ammattiosaamisella

mm. lihastriggerit, hermoratahieronta, urheiluhieronta, nivel- ja nikamakäsittelyt sekä vyöhyketerapia.

Yhteydenotot puhelimitse.

Maija Kiviaho-Lahti

*Koulutettu hieroja 16-vuotta
*Diplomivyöhyketerapeutti 9v
*Fysikaalisessa hierojana(-96-2002)lähetehoitoja ja omistajana(1991-2002)(toimistotyössä fysikaalisessa -87-96 lähetteet tutuksi,lämpöhoitojen anto fysioterapeutin seurannassa) *Vieraalla työntekijänä fysikaalisessa (2002-2008)
*Hieroja itsellisesti 2008-
Käyn säännöllisesti kursseja niin lääketieteen kun kansanparannus puolelta. Tällähetkellä menossa Kalevalainen jäsenkorjauskurssi(3v) ja toukokuussa kinesioteippaus kurssi.
Käytössä hieronnan esihoitona tarpeen mukaan ultraääni,TNS,if,parafiiniallas,lämpö- ja kylmäpakkaus, henkilökohtaiset voimisteluohjeet fysio-ohjelmalla(päivitetty 18.4.12)

Markus Hirvonen

Koulutettu hieroja / Urheiluhieroja
Yrityskäynnit sopimuksen mukaan.
Puhelimeen en vastaa hieronnan aikana. 
Jätä viesti vastaajaan tai lähetä tekstiviesti niin soitan takaisin
Voit myös lähettää yhteydenottopyynnön sähköpostiin: 
kehorennox@gmail.com

Med händer, hjärna och hjärta – utbildade massörers etiska anvisningar

En utbildad massör iakttar yrkesmässigt sin verksamhets skiftande lagar och förordningar ,till sina uppgifter gällande regler, anvisningar och avtal. En utbildad massör arbetar med människovärdets respekt som utgångspunkt, ansvarsfull verksamhet och yrkesmässig kompetens.

1. Människovärdets respekt.

En utbildad massör förstår, att varje människa oavsett utgångspunkten och postitionen har identiskt och unikt människovärde.

En utbildad massör förstår att det är viktigt att mogna för att möta människans fysiska och psykiska differens och mångtalighet, vara medveten om sin egen rädsla som försvårar mötet av olikheter.

En utbildad massör respekterar kundens privatliv, livsåskådning, livsvärde och vårdrelationens förtroende.

En utbildad massör förstår, att fysisk kontakt , lättkläddhet och olika utbud av sextjänster som marknadsförs på massör-benämningen ger upphov till fel föreställning för en utbildad massörs praxis. Av den orsaken bör denna vara särskilt ansvarsfull att inte vårdsituationen provocerar osakliga sexsuella förväntningar eller uppförandemodeller mellan kund och massör.

En utbildad massör strävar till samförstånd mellan kunden om vårdens mål, utan påtryckning eller styrande.

En utbildad massör arbetar som expert för sitt yrkeskunnande och erkänner kunden som expert för sitt liv.

En utbildad massör uppskattar kundens erfarenhet och stöder denne att ta ansvar för sitt eget välmående och sin hälsa.

2. Ansvarsfullhet

En utbildad massör förstår, att hans kunnande är begränsat som yrkesmänniska och individ och han erkänner samarbetets nödvändighet.

En utbildad massör erkänner helhetsansvaret , som hör till en självständigt arbetande massörs fullföljande av vårdsprocessen.

En utbildad massör förstår att hennes verksamhets främsta mål är kundens välmående och nytta.

En utbildad massör förstår tystnadspliktens betydelse.

3. Upprätthållande och utveckling av yrkeskunnighet

Utbildade massörer upprätthåller och utvecklar sin yrkeskunnighet. Utbildade massörer följer med branschens utveckling, undersökningar och publikationer.

Utbildade massörer gör regelbundet självvärderingar om yrkets styrka och svagheter samt arbetets effektivitet genom utbildning och skolning.

En utbildad massör erkänner de etiska smärtpunkterna i sitt arbete och söker svar och lösningar samt stöder öppen diskussion om etiska utmaningar i massörsyrket.

En utbildad massör utvecklar avsiktligen sin interaktion och samarbetsförmåga.

En utbildad massör förstår att sköta om det egna fysiska och psykiska välmående och att de sociala anknytningarna är en del av det yrkesmässiga kvalitetsarbetet.

4. Yrkesutövningen

En utbildad massör uppskattar kollegans och andra medlemmars arbetskunskap i arbetslaget och försvårar inte deras arbete med olojala, osakliga bedömningar.

En utbildad massör följer i sin företagsamhet etiskt hållbar verksamhet och sköter om sina rättigheter , ekonomiska och sociala- , lagstadgade ansvar.

En utbildad massör grundar sin marknadsföring sanningsenligt och på yrkeskunnande.

En utbildad massör grundar sin verksamhet på bekräftande forskning eller bästa tillgängliga kunskap.

Bakgrund för etiska anvisningar I offentligheten kommer det regelbundet fram fall där massören har behandlat kunden osakligt och till och med grovt.

Sextjänsternas försäljning som massaage och skolningstillgångarnas expanderande har även ökat missförståndet. Huvudsakligen har frågan handlat on “vilda” massörer, Men på senaste tid har även utbildade massörer misstänkts för osaklig handling. Det finns en uppenbar beställning för etiska anvisningar De etiska anvisningarna för utbildade massörer -Med händer, hjärna och hjärta- är resultatet av en långvarig process.

Första gången etik diskuterades i Hieroja -tidningen var -95 när Martti Lindqvists Vårdarens tio regler publiserades. Under samma period påbörjade KHL:s styrelse diskussionen om massörernas etik, värden, mål och principer.

Etik är en del av yrkeskunskap

Etik är en del av massörens yrkeskunskap, praxis och kvalitet av massage. Massörarbetets främsta huvudmål är kundens välmående och nytta. Den minskar inte vetskapen om att känslan av framgång i arbetet är starkt anknutet till kundens belåtenhet. Hög etik möjliggör god kvalitet på arbetet och en nöjd kund. Den etiska anvisningen är ett steg för arbetet i det etiska funderingarna.

Riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården (ETENE) utgav i slutet av år 2 000 gemensamma etiska principer för de professionella inom häslo- och sjukvården. Anvisningarna är av allmän natur och inte som sådan jämförbar med massörens arbete. Etiken skall vara egen, kännas som egen och utformad. Genom att åta sig gemensamma principer förutsätter det sig gemensamma strävanden och mål.

Yrkesetik utformas endast genom förståelse av det egna arbetet och specifika kunnande.

Till massörens yrke hör många speciella drag. En stor del av massörerna arbetar som yrkesutövare.

I det självständiga arbetet som massör framhävs vårdprocessens helhetsansvar. Att fråga om andras åsikt i problemfall är inte lika bekvämt som i arbetslag där det finns flera yrkesgrupper. Av större betydelse för massören än många andra yrkesgrupper är bemötande av nakenheten. Fysisk beröring, lättkläddhet och olika sextjänster som marknadsförs under benämningen massage ger lätt upphov till fel förebilder. Massören måste vara speciellt omtänksam, att inte vårdsituationen provocerar till omotiverande sexsuella förväntningar eller uppförandemodeller mellan kund och massör.

Etik dryftades i flera sammansättningar.

Från första början var det klart att etiska rådens dryftande och samtal börjar från medlemmarna.

Utredandet av de etiska smärtpunkterna i massörens arbete påbörjades på studiedagarna 1999 med ledning av pastorn Kai Henttonen. Henttonen betonade i funderingarna om etik speciellt grupparbetets betydelse. Medlemmarna tog upp i yrket smärtpunkterna speciellt underhållandet av yrkessskickligheten, skötseln av sitt eget välmående och att undvika de sexsuella föreställningarna i arbetet som massör.

Grupparbetets resultat samlades till promemoria. Vid utarbetandet av promemorian användes ETENE:s , och andra i Finland fungerande yrkesgrupper i sjukvården, även AMTY:s (American Massage Theraphy Association) publicerade etiska anvisningar. AMTY är år 1943 i Amerika grundat massageförbund, som har över 46.000 medlemmar i 31 länder.

Promemorian gavs till den etiska kommittén för behandling. Till kommittén kallades pastorn Kai Henrttonen, massageläraren Tuija Mäkelä och även utbildade massörerna Tuula Linden, Anneli Suhonen-Laakso ja Martti Lahikainen. Kommittén hade möte i januari 2002 och gjorde ett förslag om innehållet för KHL:s styrelse om anvisnigarnas innehåll.

Med händer hjärna och hjärta-massörens etiska föreskrifter ger en bild av massörens arbete i nuläget från den etiska synvinkeln. Hoppas, att dessa anvisningar ger oss alla medel att dryfta yrkesetik och utveckla vårt arbete som sjukvårdens proffs.

Milla Saastamoinen

 • Mimmi Äs
 • Koukunjoentie 396a 74140 Iisalmi
 • Puhelinnumero: 408452658

Urheiluhieroja Iisalmen Viitaalla hienossa maalaismaisemassa kivenheiton päässä kaupungista.

Päätoimittajalta 1/18

Niin se vuosi taas vaihtui ja sekä joulun että uuden vuoden pyhät menivät nopeasti. Toivotan kaikille mahtavaa uutta vuotta 2018!

Ehkä huomasittekin, että lehtemme ulkoasu on hieman uudistunut, eli saanut värit. Värillisyys on nykyään painoteknisesti edullisempaa kuin aiemmin, joten päädyimme tähän ratkaisuun. Värien käyttö lisää visuaalisia mahdollisuuksia, jos lopputulosta vertaa mustavalkoiseen lehteen. Juttujen ja kuvien esilletuonti on nyt lukijalle entistä havainnollisempaa (mm. taulukot yms.).

Vuosi pestistäni lehden päätoimittajana on nyt takana. Menneenä vuonna lehtemme toteutettiin digi-muotoisena verkkoversiona khl.fi -sivustolle. Lisänä kymmenen vuoden takainen lehtiarkisto ja nyt tämän vuoden alusta paperinen lehtikin ilmestyy värillisenä. Verkkolehtemme digitaalinen tiedostomuoto on PDF. On mukavaa, kun löytää vanhat lehdet ilman kaappien penkomista. Voit tallentaa ja tulostaa vanhojen lehtien artikkeleita, aina kiinnostuksesi mukaan. Jos sinulla ei vielä ole käytössä khl.fi -sivuston tunnuksia, niin tässähän on viimeistäänkin hyvä syy ne hommata, jotta pääset tutustumaan lehtien digiversioihin.

Teuvo toimitti taas tuhdin paketin tietoa hierojien erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Toivottavasti HEAT-artikkeli avaa jälleen ko. koulutusta miettiville sitä maailmaa, missä siellä liikutaan. Vielä kevään lehdessä Teuvo valottaa mietteitään koulutuksen viimeisestä sisällöstä sekä koulutuksen merkityksestä kokonaisuudessaan. Myös Mikon toimesta meillä on luettavaa fyysisen aktiivisuuden mittaamisesta ja Sepolta artikkeli kinesioteippauksesta. Kiitos kaikille kirjoittajille.

Toukokuun lehteen juttujen haku on jo käynnissä. Toivottavasti saamme taas kirjoittajia tekemään mielenkiintoisia juttuja lehteemme. Näin joulunpyhien jälkeen, kun tätä kirjoittelen, mietityttää se, miten sitkeä sulatettava kinkku on. Joulun alla sitä sulatellaan aikansa pakkasesta ottamisen jälkeen. Kun kinkku on syöty, sitä ”prosessoidaan” tovi vatsassa. Heti tammikuussa tuota kinkkuenergiaa pyritään myös häivyttämään kehosta eri urheilumuodoin, aina kesän alkuun asti. Kuntoilukausikin on sopivasti alkanut ja se varmasti näkyy myös asiakaskunnissamme. Olkaa armollisia itsellenne kinkun sulattelussa. Kyllä se siellä sulaa, vaikka sitkeässä onkin. Valoa kohti siis matkaamme ja vuoden pimeimmät päivät ovat lehden ilmestyessä jo takanapäin.

Partasen Pia oli viime vuonna mukana hieronnan MM-kisoissa ja on taas sinne menossa. MM-kisat pidetään Tanskassa Kööpenhaminassa 19.– 20.5.2018. Nyt olisi kysyntää MM-joukkueelle, eli jos asia kiinnostaa niin ole Piaan yhteydessä. Pia ohjeisti seuraavasti: Kisamaksu kahdelta päivältä on 150€ (sis. lounaat). Noin 10 min. kävelymatkan päässä on hyvä, siisti ja edullinen hostelli. Lentoja Köpikseen saa hyvinkin edullisesti. Pialle voi asiasta lähettää postia osoitteeseen: pia_partanen@yahoo.com. Kisatapahtumasta voi käydä kurkkimassa osoitteesta: http://worldchampionship- massage.com.

Turussa on kevään opintopäivät, ehkä näemme siellä. Työn ja liikunnan täyteistä alkuvuotta kaikille. Muistakaa jättää aikaa myös levolle sekä jättää AVI:lle toimintakertomukset, jotka perinteisesti on jätetty helmikuun aikana.

Marko Leppänen

Päätoimittajalta 2/17

Kevättä, kalakukkoa ja uutta osiota

Taas on yhdet mahtavat opintopäivät takana ja tällä kertaa ne olivat Kuopion kalakukko kaupungissa. Opittiin uutta ja kerrattiin vanhaa, näinhän tämä menee, kenellä sitten onkaan painotus enemmän toisessa.

Kevättä pukkaa ja lämpöä on riittänyt koko alkuvuoden, joten jos sama tahti jatkuu, on tiedossa erittäin kuuma kesä (toivottavasti ei liian).

Kuten olette ehkä huomanneet, jotain pientä uudistusta olemme lehteen lähteneet tekemään.

Viimeisimpänä olemme kentältä tulleesta ehdotuksesta (kiitos Pekka ”Keppis” Karjalainen) lähteneet kokeilemaan uutta osiota, jonka löydätte tästä lehdestä.

Tässä uudessa osiossa te kaikki voisitte kuvan kera juhlistaa omaa hierojayrittäjän merkkipaaluanne täysien kymppien täyttyessä, niin julkaisisimme sen. Se mitä teiltä sivulle/sivuille tarvitsemme, on tietenkin, 1. Kuva, jossa voi olla kuva tiloista tai syntymäpäiväjuhlista, 2. Yrityksenne nimi ja oma nimenne (tietenkin joissain yrityksissä se on sama), 3. Paikkakunta jossa toimitte ja 4. Tietenkin ne täydet vuodet. Se miksi lähdemme kymmpivuosilla tätä kokeilemaan, johtuu vain siitä, että jos kaikilta teiltä tulisi joka vuosi näitä yhteydenottoja, loppuisi yksinkertaisesti lehdessä tila J.

Mikäli näyttää kymppi vuosien osalta siltä, että tilaa jää rutkasti tai osa porukkaa on ujoja 😉 niin otetaan, vaikka välivuodet käyttöön 5, 15,25,35 jne.

Ehdotuksia ja kysymyksiä lehteen sisältyen on tosiaan pari tullut ja niitä saa jatkossakin tulla, joten rohkeasti vaan ottakaa yhteyttä, joko opintopäivillä livenä tai sähköpostin / puhelimen välityksellä (vastaan kun ehdin). Pyrin kaikkeen vastaamaan, mutta kuten varmaankin tiedätte en tätä päätoimittajan työtäni tee kokopäiväisesti vaan työni ohessa kädet rasvassa.

Kuten ensimmäisessä numerossa jo sanoinkin ei ole tarkoitus korjata ehjää, koska lehtemme on ollut hyvä ja sellaisena sen haluamme jatkossakin pysyvän. Kaikkia toiveita ja ehdotuksia emme varmaankaan pysty toteuttamaan, mutta asioita mietitään ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Julkisuudessa on ollut kovasti juttua, kuinka ihmiset uskovat laman väistyvän ja herrojenkin puolelta on kerrottu valoa näkyvän tunnelin päässä. Toivottavasti näin on ja suunta jatkuu ylöspäin, koska meillä kuten myös monilla muilla pienyrittäjillä tämä näkyy asiakasmäärissä positiivisesti.

Näin kesän kynnyksellä haluan toivottaa kaikille menestyksekästä loppu kevättä aherrusta kesään. Muistakaa myös lomailla välillä, jotta jää virtaa syksyynkin J. Lehden merkeissä tapaamme taas elokuussa ja nähtäväksi jää mitä silloin kuuluu lehteemme.

 

Marko Leppänen

Päätoimittajalta 3/17

Näin taas alkaa tämäkin ”kesä” olla takanapäin. Ilmaston lämpenemisestä, ei ainakaan tänä vuonna, voida puhua.
Toivottavasti olette kuitenkin hyvin levänneet tai ainakin hieman ehtineet nauttimaan niistä vähäisistä kesäpäivistä,
joita tämä kulunut vuodenaika on tarjonnut.
Syksy koittaa ja muutaman kuukauden päästä on taas opintopäivien aika Vantaan Flamingossa, minne toivottavasti moni pääsee
osallistumaan. Mikäli olette tulossa ostoksille liiton myyntipisteelle,niin muistakaa varautua käteisen käyttöön.

Paljon on taas hyviä aiheita luennoilla ja pääsemme rentoutumaan hyvässä porukassa. Saamme jälleen myös kukittaa uuden ”vuoden hierojan”.

Tähän lehteen on jälleen koitettu koota monipuolinen ”sisältöpläjäys” ja toivottavasti jokaiselle jotakin.

Teuvon kirjoitus HEAT:ista jatkuu. Toivon mukaan juttusarja aktivoi runsaasti ihmisiä rohkaistumaan tutkinnon suorittamiseen.
Helpottaa varmasti tutkintoon osallistumista, kun tietää, mitä siellä on edessä.
Itselleni ja varmasti myös monelle muulle, oli uusi tuttavuus tämä hieronnan MM-kisat, mihin Pia Partanen osallistui rohkeasti ja teki meille kisoista jutun. Hienoa Pia! Muita kiinnostavia artikkeleita ovat Ehlers-Danlos-, juoksukengät-ja liiton hallituksen seikkailut merellä -jutut.
Liitto on myös ollut tekemässä itseään tutuksi Suomen Hierojakouluttajat ry:lle. Samalla osallistumme ammatillisen tutkinnon läpikäymään ”muutos tarpeeseen” omilla mielipiteillämme sekä kertomalla liiton mielipiteen asiasta.
Tästä tein lyhyen jutun lehteen, jotta ihmiset tietävät, että hallitus on ollut aktiivinen tässäkin asiassa.

Olette ehkä jo huomanneetkin, että Hieroja-lehti on edennyt verkkoteknologian aikakauteen. Lehti on nyt sekä luettavissa että ladattavissa PDF-muotoisena KHL.fi -sivustolta, sisäänkirjautumisen jälkeen. Lehtiä on arkistoitu digimuotoon kymmenen vuoden kuluneelta ajanjaksolta. Digitointiprosessi jatkuu, mikäli löytyy vielä vanhempaa lehtimateriaalia, mutta se saattaa viedä vielä hieman aikaa.

Tämä on hieno uudistus. Mikäli paperinen lehti hukkuu, pystyy sen nyt löytämään digiversiona lehden arkistosta. Ne jäsenet, joilla tunnukset KHL.fi -sivustollemme jo on, pääsevät niillä verkkolehteä lukemaan. Te, joilla ei tunnuksia vielä ole, saatte ne toiminnanjohtajaltamme Timo Koskenrannalta. Ottakaa yhteyttä Timoon, niin saatte tunnuksenne ja pääsette tulevaisuudessa lukemaan lehtiä myös sähköisenä.

Pyrimme edelleen löytämään kiinnostavia uusia juttuja, mutta myöskin kertaamaan vanhaa ja päivittämään niitä tietoja, joita on
joskus kerrottu. Muistakaa vinkata, jos teillä itsellänne on aiheita, joista haluaisitte lukea, liittyen terveydenhoitoalaan. Kirjoittajia saa myöskin ehdotella, koska juttujen metsästys on jatkuvaa ja niitä ei ole koskaan liikaa.

Työteliästä ja mukavaa syksyn jatkoa kaikille. Toivottavasti näemme syksyn opintopäivillä Flamingossa ja päästään jutuille.

Marko Leppänen

 

Päätoimittajalta 4/18

Kiitoksen ja kumarruksen haluan osoittaa jäsenistölle
valinnastani Koulutettujen Hierojien Liiton
puheenjohtajan tehtäviin, sekä edeltäjälleni ja liittomme
pitkäaikaiselle Puheenjohtajalle (isolla P:llä), Martti Lahikaiselle, pitkästä 16 vuoden urakasta tehtävissään meidän kaikkien hyväksi.

Martti on ollut kaikessa tekemisessään sotilaallisen tarkka ja
luotettava, sitä on ollut ilo seurata.Siis nöyrä kiitos Martille kaikesta tekemästäsi työstä.

Onnittelut Martille ja Minnalle kunniajäsenyydestä, joka myönnettiin pitkästä työstä liiton hyväksi Martti (18 vuotta), jos hallitustyö lasketaan mukaan ja Minna (18 vuotta).

Kiitokset myös Armi Tasannolle ja Tomi Sirenille hallitustyöstä, sekä onnittelut uusille hallituksen jäsenille Maarit Toivoselle ja Kari Ketoselle.

Nythän tilanne on se, että toimin kahdessa toimessa sekä päätoimittajana että puheenjohtajana.
Kumpikaan tehtävä ei sulje pois toistaan ja aion tehdä parhaani,liittomme ja jäsenistömme hyväksi.

Viimeksi puheenjohtajana 1972–1975 ja päätoimittajana 1973–1977 on toiminut Kauko Juntunen Lahdesta.
Vaikka toimia on nyt kaksi, lupaan teille, että se ei menoa haittaa.

Vuoden Hierojana palkittiin Elina Airaksinen, joka on ollut monessa mukana mm. uusien hieronnan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteita tekemässä. Onnittelut Elinalle.
Olet tehnyt hienoa työtä!

Vantaan opintopäivät ovat jääneet taakse ja taas opittiin uutta ja kerrattiin samassa vanhaa. Kiitos Ismolle mielenkiintoisista päivistä!

Hieroja-lehden Live-nurkka oli ensimmäistä kertaa käytössä. Opintopäivistähän löytyy netistä videomateriaalia, kuten Ismon haastattelu ja muuta kivaa.
Olemme ottaneet tavoitteeksi lisätä Hieroja-lehden toimintaan myös videoitua toimintaa, jotta saatte paremman käsityksen päivien tapahtumista, sekä siitä, millaista siellä on.
Toivottavasti kaikki saavat näistä sen olon, että kivaahan siellä on ja vieläpä oppii uutta mahtavien luennoitsijoiden siivittämänä.

Vuoden viimeisen numeron artikkelien annista vastaavat Hannu Luoma (Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt), Elina Airaksinen (Vuoden Hieroja 2018) ja Katri Kovasiipi, Suomen Nivelyhdistys ry:stä, esittelee meille heidän yhdistyksensä, sekä siihen sisältyvää uutta VIRTU toimintaa. Lukaiskaapas Nivelyhdistyksen juttu tarkasti, siellä kerrotaan myös mitä apuja voi hieroja löytää heidän sivuiltaan työhönsä.

Lisäksi on opintopäivistä luettavaa, niin meidän kuin myös Urheiluhierojien (kiitos taas Anneli), sekä kirjaan tutustumista.

Rauhaisaa joulun odotusta kaikille ja pian taas uusi lehti ilmestyykin helmikuussa, joten ette pitkään joudu odottamaan tiedonjanonne kourissa.

Vielä oikein hyvää Uutta vuotta 2019, muistakaa levätä tässä välissä ja aloitetaan uusi vuosi pirteinä.

Pirita Hipp-Koskenoja

Koulutettu hieroja /akupunktiohoitaja

Säännöt ja ohjeet

Käsillä, aivoilla ja sydämellä  – koulutetun hierojan eettiset ohjeet

Med händer, hjärna och hjärta – utbildade massörers etiska anvisningar

Hallituksen toimintaa ohjaavat arvot

 

Koulutettujen Hierojien Liitto ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Koulutettujen Hierojien Liitto ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa asuvien koulutettujen hierojien ja kuntohoitajien yhdistäminen valvomalla heidän yleisiä ja yhteisiä hierontaan liittyviä etujaan tavoittelematta kuitenkaan jäsenilleen välitöntä taloudellista ansiota.

 

Tarkoituksen toteuttamiseen yhdistys pyrkii seuraavalla tavalla:

– kohottamalla hierojien ammattitaitoa ja –tietoa jatkokurssien,

esitelmien ja luentojen kautta

– kohottamalla hierojien henkistä ja taloudellista asemaa sekä

valvomalla heidän ammatillisia ja yhteiskunnallisia oikeuksiaan

– tekemällä aloitteita ja esityksiä viranomaisille

– tekemällä sekä suullisen että kirjallisen valistuksen avulla

tunnetuksi hieronnan sekä muiden fysikaalisten

hoitomenetelmien merkitystä.

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, jolla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (599/94) ja asetuksen (564/94) mukainen koulutetun hierojan tai kuntohoitajan kelpoisuus ja on merkitty Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ylläpitämään keskusrekisteriin terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

 

Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, jonka opinnot tähtäävät hierojan ammattitutkintoon. Opiskelijajäsenenä voi olla korkeintaan kaksi vuotta, ja tämän ajan kuluessa hallituksen on päätettävä opiskelijajäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai erottamisesta.

 

Yhdistyksen kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperiä tukevia yksityisiä henkilöitä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta ansiokkaasti edistänyt henkilö. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

4 §

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun, kannatusjäsenmaksun ja opiskelijajäsenmaksun, sekä varsinaisilta-, kannatus- ja opiskelijajäseniltä perittävän liittymismaksun määrää syyskokous vuodeksi kerrallaan. Tilikauden alussa eläkkeellä olevilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun määrä on kuitenkin pienempi ja sen suuruuden määrää syyskokous niin ikään vuodeksi kerrallaan. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

Äänestystilanteissa varsinaisilla jäsenillä, opiskelijajäsenillä ja kunniajäsenillä on äänioikeus. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Jäsenmaksun eräpäivän jälkeisen seuraavan joulukuun loppuun mennessä jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa mikä merkitään pöytäkirjaan.

 

Jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevien lakien vastaisesti tai hierojien eettisten sääntöjen vastaisesti voidaan erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta päättää hallitus ja erotetulla on oikeus valittaa päätöksestä seuraavalle yhdistyksen kokoukselle kirjallisesti 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

 

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi jäsentä on saapuvilla puheenjohtaja mukaanlukien. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

 

Hallituksen jäsenistä, lukuunottamatta puheenjohtajaa, eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla sitten vuorotellen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai vähintään hallituksen kolmen jäsenen sitä vaatiessa.

 

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai raha-asioissa rahastonhoitajan kanssa.

 

7 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

8 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu vuosi- ja syyskokouksiin on toimitettava vähintään 30 päivää ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai kutsuna jäsenlehdessä.

 

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa:

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta.

4. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7. Käsitellään yhdistyksen jäsenten hallitukselle kirjallisesti

esittämät asiat kokouksessa käsittelemistä varten. Asia on

jätettävä hallitukselle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10 §

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa.

Syyskokouksessa:

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä seuraavaa

toimikautta varten.

3. Päätetään talousarvion hyväksymisestä seuraavaa toimikautta

varten.

4. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen ja liittymismaksujen

suuruus.

5. Valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut tarvittavat

hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

7. Käsitellään yhdistyksen jäsenten hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat kokouksessa käsittelemistä varten Asia on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

11 §

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

12 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos asia on kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen otettu yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi ja muutosta puoltanut vähintään 2/3 kokouksessa annetusta äänimäärästä.

 

13 §

Yhdistyksen purkautumisesta on samalla tavalla menetellen päätettävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, vähintään ¾ annetusta äänimäärästä. Yhdistyksen purkautuessa päättää sen varojen käytöstä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen purkautumispäätöksen tekevä viimeinen kokous vähintään 2/3 annetusta äänimäärästä.

 

14 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

 

 

 

Sanna Rantala

Hierontaa kivun lievitykseen, ennaltaehkäisyyn, lihashuoltoon, sekä rentoutukseen.

Seija Arpiainen

 • T:mi Hieronta-huolto-hoivatyö MollaMaija
 • Työ: Huttulantie 2 B 10  19650  Joutsa
 • Puhelinnumero: 0407687101

Koulutettu hieroja
Lastenohjaaja/perhetyöntekijä
.Hieronta
.Vyöhyketerapia
.Aromaterapia
.Perhetyö/tilapäinen lastenhoitoapu

Tapani Puhakka

 • Hieronnat Tapani Puhakka
 • Korpitie 34 81200 Eno
 • Puhelinnumero: 0500191546

Suoritan klassista hierontaa. Perinteistä jäsenkorjausta.Mm selkä-, polvi-SI-ongelmien hoidot ovat työalaani. Teen myös korvakynttilähoitoja,purentalihashierontoja, sekä lievän asentohuimauksen testejä.

Tapio Halmetoja

 • Urheiluhieroja Tapio Halmetoja
 • Kauppalankatu 7 05800 Hyvinkää
 • Puhelinnumero: 040 522 9134

Hieronta
Perinteinen Jäsenkorjaus
Laserhoito
Yhteydenotot myös:tapio.halmetoja@hotmail.com

Toiminnanjohtajalta 2/18

Kesän tulemiseen on varma merkki kun koulutetut hierojat kokoontuvat opintopäivilleen.Turku helli meitä keväisellä lämmöllään ja päivät Hamburger Börsin tiloissa olivat onnistuneet.Perjantaina kevätkokouksessa jäsenistö hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä antoivat vastuuvapauden vuoden 2017 toiminnasta hallitukselle. Luennoille osallistui 111 henkeä ja Aleksi Tuhkasen ja Pasi Lindin kipparoimia päiviä kelpasi kuunnella. ISO KIITOS pojille tiedon jakamisesta! Kiitoksen sana on paikallaan myös hienolle henkilökunnalle hotellilla. Ja kokille, joka oli loihtinut todella hyvää ruokaa jokaiseen tilaisuuteemme päivillä. Ja kiitos myös kaikille mukana olleille hienoista keskusteluista ja iloisista tarinoista!!

Marraskuu 23-24.11 kokoonnumme Vantaalla, Sokoshotelli Vantaassa. Luentoa ja oppia tulee pitämään Ismo Palmamäki. Jatkamme siitä mihin viime vuonna marraskuussa jäimme.

Seuraa khl.fi sivustoa, julkistamme opintopäivien ohjelman ja muut tiedot nettisivujen kautta aikaisemmin kuin lehdessä. MERKITSE PÄIVÄT JO KALENTERIIN. Viimeksi marraskuussa tilat loppuivat kesken.
Kuntoutuksen ilmoitus on esillä khl.fi sivuilla ja nyt myös tässä lehdessä. HAKEUTUKAA mukaan. Paikkana Apila, Kangasalla. Hyvä osaava henkilökunta ja rauhaisa paikka.Ohjeet ilmoituksissa. Toimi nopeasti sillä lääkäriaikojen saanti voi viedä pitkäänkin ja kiire voi pukata päälle.

Tietosuoja asiasta meinasi aivan nousta kohu ja itku kun siitä julkaistiin tietoja. Mutta pienellä tiedottamisella siitä selvittiin. Meille terveydenhuollon ammattihenkilöillehän siinä ei ollut mitään valtavan isoa muutosta entiseen. Rekisteriselosteet ja arkistointilaki ovat jo kauan määritelleet toimintaamme tietosuojassa, laki potilaan oikeuksista myös. Suurin murhe taisi tulla siinä että isoin osa ei ollut koskaan tehnytkään asioita niin kuin olisi jo aikaa sitten pitänyt tehdä. Nyt sitten aloitettiin kirjaaminen ja tietojen ylösmerkitseminen. Khl.fi sivuilla on ollut tietoa hierojaa koskevasta laista ja asetuksesta jo pitkään. Onneksi se auttoi monia eteenpäin.

Muistakaa hyvät ystävät että omaa ammattia koskevia lakeja ja asetuksia tulee noudattaa. Niitä te olette koulutuksessa opiskelleet ja niihin teidän tulee pystyä vastaamaan jos joku kysyy. Mikäli tulee ongelmia työssä, lakiin ja asetukseen vedotaan silloin. On välillä hyvä palauttaa mieliin mitä koulutetun hierojan tausta-asioihin kuuluu.

Kädentaidot ja anatomia ovat niitä ykkösjuttuja ja sitä näkyvintä toimintaa mutta yrittäjyys ja ammatinharjoittaminen vaatii myös muuta tietoa. Et ole ”vaanhieroja” olet Koulutettu Hieroja, terveydenhuollon ammattihenkilö ja osaamisesi kautta arvostettu ammattilainen.

Toimiston aukioloaikaa muutan hieman toukokuussa. Olen poissa maanantait ja perjantait. Sähköpostiin voi laittaa viestejä silloinkin. Kokonaan toimisto on suljettu kesäkuun viimeisen viikon ja heinäkuun ajan.Tuotetilauksia kannattaa tehdä jo nyt. Ei sitten pula korteista tai paidoista tai puffeista yllätä.

Oikein hyvää kesää jokaiselle lukijalle. Jossain kohtaa, kun aika antaa myöden, ota ja heittäydy selälleen katselemaan pilvien liikettä. On se vaan rentouttavaa 😉

Timo Ilmari, melkein jo matoja kaivamassa!

Toiminnanjohtajalta 3/18

Syksyn alkua kaikille! Olipahan inkkarikesä. Suurimmat jaksamiset oli etsiä päivät varjoa ja iltapäivät hätistellä ampiaisia. Siinä ne tärkeimmät. Toimistolla on päästy hyvään vauhtiin ja Marko lehtitiimin kanssa on kesänaikana kasannut hienon lehden luettavaksenne.

Kantajärjestelmän kanssa on ollut yhteydenottoja ammatinharjoittajille suunnatuista potilastietojärjestelmistä. Nyt tuntuu siltä että hinnat alkavat vihdoinkin laskea edes jotenkin siedettävälle tasolle että yksittäinen ammatinharjoittaja ehkä innostuisi Kantaan liittymisestä. Minusta Kanta olisi hyvä ja helppo tapa tallentaa tiedot ja arkistoida ne mukavasti mutta kustannukset siihen mukaan liittymiseen ovat olleet kovin korkeat. Seuraillaan tilanteen kehittymistä ja informoidaan asiasta aina kun jotain tietoa joko itse Kanta asiassa tai operaattoreiden tuotteissa ilmenee. Vielä ei ole pakollista Kantaan liittyä.

Opintopäivät lähestyvät. 23-24.11.2018 tapaamme Vantaalla (ent. Tikkurila) Sokos Hotelli Vantaassa. Luentotilaa on nyt varattu 180 hengelle ja lisäkapasiteettiä 230 hengelle. Viimeksi kun ISMO PALMAMÄKI astui estradille, tilat loppuivat kesken ja 150 ensin ilmoittautunutta vain pääsi paikalle kuulemaan Ismon luentoja. Tällä kertaa paneudumme  toiveidenne mukaisesti perjantain ja la aamupäivän alaraajaan ja polven kipuiluun ja kertaamme lauantaina iltapäivällä yläraajan ongelmia mm. tenniskyynärpään ja hiirikäden hoitamisia. Anatomiaa, hoitoajatuksia, fasciaa, testausta. Taattua Ismon perusteellisuutta ja tietoa. Ilmoitus opintopäivistä toisaalla tässä lehdessä. OLE NOPEA ja varaa paikkasi. TERVETULOA MUKAAN! Ai niin, nyt on varattu pieni kiintiö majoitukseen jo torstaina tuleville tai sunnuntaina pois lähteville. Voit tiedustella suoraan hotellista.

Jäsenistöstä on tullut useampia kyselyjä liitolle hankittavasta ulkoiluasusta. Joko verkkari/tuulipuku/softshell tyyppisistä asusteista.

Laittakaapas viestiä vaikka sähköpostiin mikä noista asusteista voisi kiinnostaa eniten.

Myös työpaidat ovat olleet toivelistalla. Hyllyssä toimistolla on pikee paitoja tilattavaksi.  Teknisiä paitoja ja hyvin pesua kestäviä. Kolmea eri väriyhdistelmää. Tilatkaa ihmeessä.

Katsotaan josko hankkisimme myös ohuita joko puuvilla tai ”urheilu” paitoja tilattavaksi. Kaikki kivat kuva tai tekstiehdotukset otetaan vastaan mitä paidassa voisi olla.

Nyt tiedän sohaisevani asiaan mistä tulen vielä kuulemaan. Mutta siltikin haluan avautua. Olen aikaisemminkin ihmetellyt miten huterasti, sanoisin jopa leväperäisesti monet hoitavat yrittäjille kuuluvia lakisääteisiä asioita. Kun tuota tietosuoja-asetusta tuskailtiin, selvisi että suurimmalla osalla yhteydenottajista ei ollut minkäänlaista tietoa edes jo aikaisemmin olleista säädöksistä tai velvollisuuksista terveydenhuollon ammattihenkilönä ja terveysalan yrittäjänä toimimisesta. En sano tätä siksi että halveksuisin vaan siksi, että olin todella yllättynyt ja kauhuissani. Silloin kun asiat menevät hyvin, ei kukaan teitä kiusaa ja tarkistele tekemisiänne. MUTTA JOS jotain sattuu niin silloin olettekin ihmeissänne. Silloin vedotaan viimekädessä aina lakiin ja asetukseen olkoon se verotusta, toimintaa potilaan kanssa, viranomaisilmoituksia tai ihan mitä vain yrittäjyyden tiellä vastaan tulevaa. Olen täällä toimistolla vuosien aikana koittanut auttaa potilasvahinkojen kanssa, veroasioiden, hankaliksi menneiden asiakas suhteiden kanssa ja aina, ihan aina olisi ollut yksinkertaisempaa kun perusasiat olisi hoidettu kunnolla. Tehty viranomaisilmoitukset, huolehdittu kirjaamisista, tehty ne kirjanpitoasiat tunnollisesti, vuokrasopimukset tarkasti ja hoidettu potilaat niin kuin asianmukaista ja oikeaa on.

Jotenkin toivoisin että tämä syksy toisi jonkinlaisen herätyksen että kaikki koulutetut hierojat koko maassa havahtuisivat siitä välinpitämättömyydestään tehdä asiat oikein ja kunnolla niin kuin ne kuuluu tehdä. Ja nousisivat oikeasti sille tasolle minne me kuulumme.  Jostain asioiden hoitaminen on aloitettava ja se jostain olet SINÄ!! Kiitos kun luit ja Anteeksi. Mutta oikeasti välitän.

Tästä kohti syksyä ja kohti opintopäiviä, tule mukaan ja seuraa khl.fi ja facebooksivustojamme.

Timo Ilmari

Toiminnanjohtajalta 4/17

Kulunut vuosi on ollut kovasti kiireinen ja yllätyksellinen. Yksi hieno yllätys oli se että liiton syysopintopäiville Flamingoon talo täyttyi jo ilmoittautumispäivään mennessä. Ja että päiville oli tulossa huikeasti enemmän väkeä kuin se 150 jotka saimme ottaa sisään luentosaliin. Ja sekin oli erikoista että vain 2 peruutusta tuli.

Syyskokouksessa jäsenistö päätti että liiton jäsenmaksut pysyvät samoina ilman korotuksia ja että talousarvio sekä toimintasuunnitelma olivat yksimielisesti hyväksyttäviä. Liiton hallitukseenkaan ei jäsenistö halunnut muutoksia vaan hallitus jatkaa samassa kokoonpanossa.

Luentopäivillä Ismo Palmamäen loistava esiintyminen sai opintopäiväväeltä todella suuret kiitokset.

Ensi keväänä suuntaamme Turkuun ja Hamburger Börs hotelliin. Päivät ovat 20-21.4.2018 ja luennoimassa ovat Pasi Lind ja Aleksi Tuhkanen. Lisää tietoa tulee sitten kevään lehteen.

Digi-lehdet ovat luettavissa khl.fi sivustolla. Jos et vielä ole tutustunut, käy lukemassa. Ja ellei sinulla ole vielä jäsentunnuksia etsi hieroja sivustoon ja digi-lehteen , tilaa ne minulta timo.koskenranta@khl.fi.

Khl.fi etusivulla on myös sähköinen jäseneksi liittymisen linkki.

Tässä kohtaa vuotta on aika kiittää yhteistyökumppaneitamme. KIITOS että olette olleet mukana kanssamme tänäkin vuonna.

Kiitos jäsenistö siitä luottamuksesta jota olen saanut työssäni. Olen monessa suhteessa etuoikeutettu kun saan olla kuuntelijana ja toisinaan auttajana siinä teidän arjessanne plintin äärellä. Tänäkin vuonna olemme yhdessä ratkoneet sen seitsemän erilaista vyyhteä.

Kiitos erilaisista kommenteista ja ehdotuksista liiton toiminnasta. Olemme hallituksen kanssa kaikesta keskustelleet ja osaan asioista saaneet ratkaisujakin. Tulevaisuudessakin, antakaa kuulua itsestänne.

Kun pääsemme viettämään joulua, on aika rauhoittua arjen kiireestä. Unohdetaan silloin työ ja huominen. Eletään vain hetkessä ja siinä tietoisuudessa että olet leposi ansainnut ja ollaan läsnä perheen ja ystävien kanssa. Sillä tiedän, että moni meistä on joutunut vuoden aikana työntämään taka-alalle ajatuksen” isä/äiti on taas töissä. Pärjääköhän ne siellä kotona”

Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää Joulua ja Iloisen reipasta vuotta 2018!!

Timo Ilmari

Tuire Mäki

Tehokasta, ennaltaehkäisevää ja rentouttavaa Klassista hierontaa, Intialaista päähierontaa sekä Kuumakivihierontaa Porin Kuninkaanhaassa. Myös yrityshieronnat. Ilmainen paikoitus kadun varressa.

Hieron pääasiallisesti arki-iltaisin ja voit kysyä myös viikonloppuaikoja.

Hieroessani en vastaa yhteydenottoihin, mutta olen yhteydessä heti vapauduttuani. Voit soittaa, tekstata tai laittaa viestin Facebookissa. Hinnasto löytyy Facebookista.

 • fysituote.gif
 • ajas.jpg
 • stemgo.gif