Valmistautuminen uuteen SOTERI-rekisteriin

Valmistautuminen uuteen Soteri-rekisteriin

Koulutettujen Hierojien Liitto tiedusteli miten uusi Soteri-rekisteri vaikuttaa koulutettuun hierojaan.

Tiedustelimme asiaa Aluehallintovirastosta.

Alla Aluehallintoviraston vastaus:

  1. Työtilojen tarkastusvelvollisuus

Vuodenvaihteessa voimaan tuleva sote-valvontalaki muuttaa nykyiset terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat statukseltaan jatkossa palveluntuottajiksi. Uusista palveluntuottajien toimitiloista sote-valvontalaki säätää jatkossa, että sairaalat ja vaativat sosiaalihuollon toimintayksiköt ovat tiloja, jotka valvontaviranomainen tarkastaa aina ennen käyttöönottoa ja rekisteröintiä. Muiden tilojen osalta tarkastuksista pääasiassa luovutaan. Kuitenkin valvontaviranomaisella on mahdollisuus harkintaansa perustuen ja riskiperustaisesti tarkastaa ennakolta rekisteröintiä varten myös muunlaisia kuin edellä mainittuja tiloja, myös nykyisten terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien uusia toimitiloja. Pääsääntö kuitenkin on, että suurinta osaa tiloista ei enää jatkossa ennakolta tarkasteta valvontaviranomaisen toimesta. Eli kaiken kaikkiaan tilojen ja laitteiden tarkastukset vähenevät nykyisistä tarkastusmääristä, joita nyt on tehty nykyisille luvanvaraisille palveluntuottajille. Jo rekisterissä olevia toimitiloja tai laitteita ei myöskään tarkasteta uuteen rekisteriin siirron yhteydessä, vaan toimintaa voi jatkaa kuten ennenkin. Kaikkien, niin nykyisten kuin uusienkin, tilojen ja laitteiden tulee olla jatkossakin aina toimintaan soveltuvat ja asianmukaiset. Uusista tiloista ja laitteista annetaan palveluyksikön rekisteröintiä varten jatkossa sanallinen kuvaus toimintasuunnitelman yhteydessä sekä tieto päivämäärästä, jolloin pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys palveluntuottajan käytössä olevien tilojen osalta on tehty. Myös tilojen pohjapiirustusta voidaan edellyttää toimitettavan ennen palveluyksikön rekisteröintiä palvelualasta riippuen.

  1. Tuleeko liittyä Kanta-arkistoon

Soteri-rekisterin käyttöönotto tai sote-valvontalain voimaantulo 1.1.2024 eivät vaikuta tai tee muutoksia lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (nk. asiakastietolaki). Manuaalinen potilasrekisterinpito on edelleen mahdollista ilman Kanta-yhteyttä. Jos palveluntuottajalla on käytössään sähköinen potilastietojärjestelmä ( HUOM! Kantayhteensopiva), tulee palveluntuottajan liittyä Kanta-arkistoon.

Valvira ja aluehallintovirastot viestivät Soteri-rekisterin valmistelun ja käyttöönoton etenemisestä aktiivisesti koko loppuvuoden ajan. Itsenäiset terveydenhuollon ammatinharjoittajat saavat tietoa ja ohjeistusta suoraan sähköposteihin. Osoitetiedot perustuvat Valveri-rekisterissä oleviin yhteystietoihin. Onhan sinun tiedot ajantasalla?

 Lisää tekstiä tästä linkistä 

 

Koulutettujen Hierojien Liitto